هیئت دولت تصویب کرد
انتشار ۱۴ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از سوی وزارت اقتصاد

بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزارت اقتصاد مجاز به انتشار ۱۴.۵ هزار میلیارد اسناد خزانه اسلامی شد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزارت اقتصاد مجاز به انتشار 14 هزار و 500میلیارد اسناد خزانه اسلامی شد.

بر این اساس 8500 میلیارد تومان اوراق خزانه با سر رسید یک ساله و همچنین 6 هزار میلیارد تومان با سررسید دو ساله منتشر خواهد شد.

 

انتهای پیام/تسنیم