یک کارشناس اقتصادی
افزایش درآمدهای مالیاتی در راستای قطع وابستگی به بودجه نفت

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در راستای وابستگی به اقتصاد نفتی گفت: دولت برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی درصدد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده برآمده است.

مهدی تقوی  در خصوص میزان تحقق مالیات در بودجه سال آینده بیان کرد: برآورد تحقق مالیات در بودجه سال آینده بسته به عملکرد دولت دارد و از نظر علمی رقم تحقق مالیات، حدودا 5 تا 10 درصد کمتر از میزان واقعی آن خواهد بود.

وی در ادامه افزود: از برآورد میزان تحقق بودجه مالیاتی در سال آینده می‌توان بیشتر از 80 درصد آن را علمی دانست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده گفت: علت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده کم شدن وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است و به همین دلیل رقم درآمدهای مالیاتی حدود 20 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی بیشتر برآورد شده است.

تقوی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید از وابستگی درآمدهای نفتی رهایی یابد اظهار کرد: در چندین سال اخیر تمام اقتصاد کشور برپایه درآمدهای نفتی بوده است که این موجب شده تا با هر نوسان در بازار این محصول شاهد کند شدن روند رشد در اقتصاد کشور باشیم که قدم دولت در بودجه سال آینده او افزایش درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی صورت گرفته است.

وی در انتها خاطر نشان کرد: دولت در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی خود باید اقدامات موثری برداشت تا با تحقق آن‌ها و افزایش درآمدهای دولت وابستگی به درآمدهای دولت کاهش یابد.

انتهای پیام/میزان