انتشار آخرین آمار بدهی خارجی ایران از سوی بانک جهانی

بانک جهانی در گزارشی با عنوان "آمار بدهی بین المللی نسخه ۲۰۱۷"، آمار بدهی خارجی ایران تا سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد.

طبق گزارش بانک جهانی، میزان بدهی خارجی ایران در سال 2015 به 6 میلیارد و 322 میلیون دلار رسید که نسبت به رقم هنگفت 20 میلیارد و 30 میلیون دلار در سال 2010 و 17 میلیارد و 344 میلیون دلار در سال 2011 کاهش چشمگیری داشت.

همچنین میزان بدهی خارجی 5 میلیارد و 441 میلیون دلار در سال 2014 و 7 میلیارد و 6 میلیون دلار در سال 2013 و 7 میلیارد و 406 میلیون دلار در سال 2012 بود.

از بدهی خارجی 6 میلیارد و 322 میلیون دلار که برای سال 2015 اعلام شد، 2 میلیارد و 326 میلیون دلار بدهی خارجی بلندمدت و 2 میلیارد و 19 میلیون دلار بدهی خارجی کوتاه مدت بود.

 

انتهای پیام/ایسنا