صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
صفحات اختصاصی
گروه های خبری
شعر و ادب
بین الملل
تلنگر / وبلاگ رسمی دکتر سوسن صفاوردی
محله خبر
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
مترجم سیامک هنرجویی

قوانین مسابقات چتربازی سیزم - بخش اول

قوانین مسابقات چتربازی سیزم(هیأت بین المللی ورزش ­ارتش­های جهان)

قوانین مسابقات چتربازی سیزم(هیأت بین المللی ورزش ­ارتش­های جهان)
1-   قوانین عمومی
1-1          اختصارات، اعتبار و ارزشمندی، تغییرات، قهرمانی
1-1-1             اختصارات
FAI فدراسیون بین المللی ورزش های هوایی
IPC فدراسیون بین المللی چتربازی (زیرمجموعهFAI)
CPC هیأت چتر­بازی سیزم
WMPC     مسابقات قهرمانی چتربازی ارتش­های جهان
CJرییس داوران
EJداور اتفاقات وحوادث
2-1-1      قوانین سیزم
قوانین مسابقات چتر­بازی در سیزم متشکل ازسه قسمت است:
نظام­نامه سیزم
قوانین عمومی
قوانین ورزش چتر­بازی درسطح جها­نی که به زبان انگلیسی نوشته شده. این نسخه قوانین در زمانی که به مشکل برخوردید قابل مراجعه وقابل اجراء می­باشد.
3-1-1 منابع :
در قوانین جاری ورزش­های مختلف ، فقط قوانین سیزم به­عنوان منبع شناخته می­شود مثلا:
قانون سیزم 16-2 یعنی : بخش دوم قوانین عمومی سیزم بند 16-2 که 3-1-1 هم یک منبع برای این بند نیز می­باشد.
4-1-1 قوانین واستثنات:
قوانینی که عرضه شده در همه مسابقات قهرمانی چتر­بازی ارتش­های جهان قابل اجراست که شامل بند 5-1-1 هم میشود. هراستثنایی باید شش ماه قبل از اجرای مسابقات توسط CPC  (هیأت چتر­بازی سیزم) تایید شده و نوشته شود. برای نمونه:
 
ترکیب واندازه هیأت (A1-3-3)
مدت وروش اجرای برنامه
اتفاقات خاص وقوانین مخصوص (2-1-1 )
5-1-1 عناوین مسابقات
مسابقات جهانی، باعنوان مسابقات چتر­بازی ارتش­های جهان و شماره آن ( با لوگو وآرم سیزم) خوانده می­شود.( قانون6-7 سیزم )
مسابقات قاره­ای باعنوان مسابقات سالانه چتربازی ارتش­های قاره ... با لوگو و آرم سیزم خوانده می­شود ( قانون7-7 سیزم )
مسابقات منطقه­ای با عنوان مسابقات سالانه چتربازی ارتش­های منطقه ... با لوگو وآرم سیزم خوانده می­شود( قانون8-7 سیزم )
مسابقه سالانه با عنوان مسابقات چتربازی ارتش با لوگو وآرم سیزم خوانده می­شود( قانون 9-7 سیزم )
6-1-1 تعویض­ها
در نظر گرفتن تعویض­های ضروری کاری ­نو در ویرایش جدید این قوانین بود که به آن اضافه شد.
2-1 رویداد­ها واتفاقات
1-2-1 جزئیات اتفاقات در قوانین
در قوانین WMPC (مسابقات چتربازی ارتش­های جهان)، رویداد­ها واتفاقاتی که مرسوم است در سه حالت بررسی شده.
مسابقات دقت انفرادی و تیمی
ر­وش اجرا
شکل شیرجه در آسمان
چتربازان دردیگر مسابقات با هر ترکیبی می­توانند پرش کنند: هر سه نفر با هم، دو نفره یا حتی تک نفره. قوانین این رویداد­ها در فصل 5، 6 و7 بیان شده.
2-2-1 عناوین مسابقات
عناوین زیر برای مسابقات مردان، زنان وجوانان صدق می­کند.( به 3-3-1 مراجعه کنید)
مسابقات انفرادی سالانه چتربازی ارتش­های جهان در رشته دقت
مسابقات سالانه چتر­بازی ارتش­های جهان درنوع و روش اجرا
مسابقات انفرادی سالانه چتر­بازی ارتش­های جهان درتمامی رشته­ها
مسابقات تیمی سالانه چتر­بازی ارتش­های جهان در رشته دقت
مسابقات سالانه چتر­بازی ارتش­های جهان در رشته شکل شیر­جه درهوا
مسابقات تیمی سالانه چتر­بازی­­ ارتش­های جهان در تمامی رشته­ها
3-2-1 نشان­ها ومدال­های داوری در سیزم
برگزارکنند­گان و سازمان­دهندگان مسابقاتی که در بخش 2-2-1 بیان شد باید به هر مسابقه دهنده و یا به هرپنج عضو تیم، یک نشان جهت مشخص شدن جایگاه اول تا سوم بدهند.
اگر تیمی با فیلم­بردارهمکاری شدید نموده یا آن را پشتیبانی مضاعف نماید درکلیه مسابقات آن تیم تعداد و شماره مدال­ها 6 عدد خواهد بود ودرطراحی شیرجهFS   نیز تعداد 6 عدد خواهد بود اگر تیم جایگزین تیمی با 5 عضو شود.(B 1-1-7 )
بعلاوه موارد قید شده فوق برگزارکنندگان وسازمان­دهند­گان مسابقه می­توانند هرجایزه دیگری را درنظربگیرند.(قانون33-8 سیزم )
4-2-1 رویداد­ها واتفاقاتی که در قوانین به آن اشاره نشده
اغلب ممکن است در مدت مسابقه اتفاقاتی که در قوانین ذکر نشده پیش آید. این اتفاقات وقوانین مخصوص به آن، باید توسط کمیته چتربازی سیزم cpc (4-1-1) تصویب شود. این اتفاق می­تواند درهر ترکیبی، برای یک نفر یا همه اعضا تیم پیش­آید. (1-2-1 )
3-1 مسابقه­دهندگان
رتبه و مقام شرکت­کنندگان نظامی( قانون21-7 سیزم )
Aکارکنانپایورنیرو­هایمسلح
کارکنان پایورنیرو­های مسلح در مسابقات سیزم، ممکن است در بعضی ازقسمت­ها شرکت داده شوند.
 -Bدیگرکارکنان
برای شرکت در مسابقات سیزم به­ غیر از کارکنان پایورشخص دیگری فرا­خوان نمیشود. ورز شکاران واجد شرایط شرکت در مسابقات سیزم در هر شرایطی ممکن نیست به صورت ادواری ومتناوب فراخوان شوند مگردر زمان فراخوان بیش از 18 ازتاریخ اعزام به خدمت آنها سپری شده باشد.
2- 3 – 1 هیاتنمایند­گیملت­ها
هر ملتی می­تواند با اعزام یک تیم تماما مردانه ویا تیم بانوان، ویا حتی با شرکتورزشکارانش درمسابقات انفرادی یک نفره ویا چند نفره نماینده خود را اعزام کند. هر تیم زنانه ویا مردانه نمی­تواند بیش از 5 نفر باشد.در شروع مسابقه یک تیم حداقل باید 4 مسابقه­دهنده به منظوردر نظر داشتن امتیازکلی شرکت دهد. به­هر حال در شروع مسابقات ممکن است کلیه اعضا یک تیم در رشته انفرادی و یا دقت شرکت کنند.
درمدت مسابقه، تیمی با کمتر از 4 مسابقه­دهنده حداقل امتیاز را برای شرکت­کننده­ای که ندارد دریافت­ می­کند.
3-3 -1 در رده جوانان
رده مسابقه ­ای جوانان مربوط به کسانی است که زیر 24 سال سن دارند و یا در زمان شرکت در مسابقه و رده­بندی از نظر تقویم دربیست­وچهار سالگی باشند.
قوانین در رده جوانان ازقوانین عمومی مسابقات نتیجه­گیری شده است ( بنابر­این یک مسابقه­دهنده می­تواند در هر دو عنوان رشته عمومی مردان و یا بانوان و رشته عمومی جوانان پسر ویا دختر شرکت کند ).
در رشته دقت انفرادی مدال­ها و نشان­ها به جوانان داده خواهد شد، روش اجرا و کلیه روش­های انفرادی، که شرکت­کنندگان باید مطابق قوانین عمومی سیزم( قانون30- 8 سیزم ) برای احتساب امتیاز، حداقل نمره را به­دست آورند همراه با یک صورت اسامی جدید مسابقه در رده جوانان ثبت خواهد شد.
4-3 -1 عدم داوری زنان در مسابقات
زمانی که تیم­های ملی ترکیبی از مردان وزنان راسازمان دهند، زنان مسابقه را داوری نمی­کنند.
4-1 نظارت بر دوپینگ ( قانون سیزم بخش IX )
درمسابقات چتربازی سیزم انجام عمل دوپینگ به ­شکل موکد و جدی ممنوع وغیرمجاز می­باشد. دلیل آن انجام آزمایشات ضد دوپینگ ازمسابقه­دهندگان توسط سیزم است.نظارت بر دوپینگ کمترین وظیفه­ای است که در تمام مسابقات جهانی ومسابقات چتر­بازی ارتش­های جهان انجام می­گیرد، که درآنجا حداقل 4 آزمایش دوپینگ انجام می­شود.با این وجود، اعضا تیم­های ملی به شکل جدی به انجام آزمایشات درسرزمین خودشان کمک می­کنند. داور سیزم به صورت غیر­متقربه آزمایشاتی را که در بالا ذکر شد انجام می­دهد.
1 -4- 1 مشخص نمودن وتعیین نوع آزمایشات
هیات ضد دوپینگ مسابقات، تعداد آزمایشات را تعیین کرده و بنا به­ توانایی خود بیشترین وقت رابه آن اختصاص می­دهد. ورزشکاران با برتری بردیگران، دارا بودن یک رکورد در سیزم و انجام آزمایش انتخاب خواهند شد، سپس آنها در اول به­صورت موقت در هر جایگاهی قرار می­گیرند.
5-1          چترها، لباس و تجهیزات
1-5-1 انجام پرش
پرش نیاز به دو چتر دارد (یک چتر اصلی ویک چتر رزرو)که به بند چتر اصلی وتکی بسته است.
2-   5-1چتر­ها
پارچه دوطاقه چتر باید پهن شود وتوسط مسابقه دهنده قابلیت پرواز آنها تضمین شود. هر مسابقه دهنده مسؤل ایجاد شرایط مناسب جهت تجهیزات وانجام پرش خود است. درست عمل نکردن، بدموقع باز شدن ویا هر مشکل دیگری در تجهیزات دلیلی برای پرش مجدد نخواهد بود. (به­استثنای8- 3-5 )
3-   5- 1 ابزار ایمنی
استفاده از ابزار ایمنی((AAD جهت اطمینان از باز شدن چتر رزرو و کمکی توصیه می­گردد.
4-   5- 1 انواع لباس
لباس وتجهیزات کهنه و آسیب دیده پرش ممکن است از هر نوعی باشد اما استفاده آن نباید مخل استفاده ازلباس مخصوص چتربازی ویا ابزارهای اندازه­گیری الکترونیکی شود و در صورت استفاده از آن به­جای لباس مخصوص، ممکن است داور اتفاقات (EJ)استفاده آن را ممنوع نماید.
کلاه کاسکت محافظ سر باید پوشیده شود.
5-   5 -1 شکل پذیرفته­شده برای کفش چتربازی
برای اینکه به ابزاراندازه­گیری اتوماتیک وخود چترباز آسیبی وارد نشود باید کفش مناسب پوشیده شود:
کف کفش باید مسطح بوده و هیچ گونه برآمدگی نداشته باشد
درطرح افقی کفش، آن قسمت ازته آن که به هدف اصابت می­کند باید ضخامتی کمتر از 1 سانتیمتر داشته باشد.
در طرح عمودی کفش، آن گوشه ازته کفش که به هدف اصابت می­­کند باید یک زاویه 90 درجه یا بین 15 تا90 درجه را داشته باشد(برای توجیه بیشتر به شکل نگاه کنید) .
داورمی­تواند درهرزمان استفاده از کفش مخصوص را قبول نکند.
 
 
6-   5- 1 مسایل ومشکلات تجهیزاتی
مشکلات ومسایل تجهیزاتی پرش و سقوط آزاد را مشکل می­کند وامکان دارد مسابقه­دهنده نتواند دلیلی برای پرش مجدد داشته­باشد.
2- اختیارات قانونی
1-2 داور انتخابی سیزم
داور انتخابی سیزم ((OCR به نمایندگی از سیزم در مسابقات چتربازی ارتش­های جهان ((WMPC شرکت می­نماید وی
رییس هیإت داوران وعضو هیات ضد دوپینگ مسابقات نیز می­باشد.
2-2          اختیارات برگزارکنندگان مسابقه
1-2-2 جلسه مدیران
سازمان هیات برگزار کننده مسابقات در مسابقات چتربازی ارتش، شامل جلسه مدیران ویک یا چند جلسه جهت معاونان می­باشد.
2-2-2 هیات داوران فنی(قانون 12-8 سیزم)
در مسابقات چتربازی ارتش، هیات داوران فنی متشکل ازرییس داوران، رییس هیات، داور اتفاقات، واعضا داوران است. رییس کمیته چتربازی سیزم CPCدراولین جلسهآنها را معرفی می­کند. هیات داوران فنی مسـئولیت­های زیر را برعهده دارند:
مقدمات شروع مسابقه، بازدید تجهیزات وتطبیق آن با استاندارد­های سیزم
اطمینان از انجام مقررات فنی در مدت برگزاری مسابقات ودریافت تمام اعتراضات بر مبنای قوانین اختصاص داده شده.
در مدت مسابقه ودر پایان آن نتایج ورده­بندی را کنترل نماید.
اولین شرط اعتراضاتی که توسط هیات داوران فنی دریافت می­شود،تطابق آن با قوانین سیزم است.
3-2هیات داوران
هر کشوری که با معرفی تیم درمسابقات شرکت می­کند، نسبت به معرفی داوربا مدرک بین­المللی(سیزم و یا فیاCISM – FIA  ) حداقل در دو گروه اقدام می­نماید، هر استثنایی توسط رییس کمیته چتربازی سیزم( CPC )باید تایید شود. بعلاوه کشورهایی که ورزشکاران آنها در رشته مسابقات انفرادی شرکت می­نمایند ممکن است به­عنوان داور واجد شرایط و مشروط انتخاب خواهد شد.
شرکت داوران فدراسیون بین­المللی ورزش­های هوایی( FAI ) حداقل در داوری یک دوره مسابقات هیات بین­المللی چتربازی( IPC ) باید تایید شوند.
نام داوری که توسط یک ملت منصوب می­شود باید درابتدا موافقت کمیته برگزاری مسابقات ارتش­های جهان(WMPC ) را کسب کند.
رییس کمیته داوران، داور مسابقات را خیلی زود وسریع کمی بعد از تاریخ ورود آخرین شرکت کننده در مسابقه تعیین می­کند.
3- سازماندهی مسابقات
1-3تبصره­های عمومی
1-1-3 ترتیب زمانی
مسابقات چتربازی ارتش­های جهان هرساله اجرا می­شود.
2-3          سازماندهی­ هیات فنی
1-2-3             داور تجهیزات
Aتجهیزات تهیه شده توسط برگزار کنندگان مسابقه
سازمان­دهنده مسابقه یک داور با تجهیزات مورد نیازو ضروری جهت مشاهده وبرآورد امتیاز پرش­ها در نظر می­گیرد به­اسثنای مواردی که در پاراگراف4-3-9 E قید شده و فعالیت­های انفرادی. سازمان­دهندگان مسابقه اغلب ناگزیرند برای کمک به داوران چند منشی و ثبات امتیاز را به خدمت بگیرند.
Bوسیله واسباب اندازه­گیری خودکار واتوماتیک - شرایط عمومی
هر وسیله اتوماتیک اندازه­گیری که برای داوری استفاده می­شود باید توسط رییس هیات داوران تایید شود. آن باید به یک منبع قدرت ثابت متصل شده که ولتاژ آن نوسان نداشته و بتوان  خطا­ها را خواند.
Cسیستم تصویری –شرایطعمومی
برای داوری روش و شکل شیرجه در فضا یک سیستم تصویری با امکان حرکت آهسته مورد استفاده قرار می­گیرد. آن باید توسط رییس هیات داوران تایید شود.
Dسیستم پشتیبان
سیستم پشتیبان برای داوری در همه حالات باید برقرار باشد.
2-2-3 هواپیما و خلبانان
پرش­ها ممکن است ازهرنوع وسیله پرنده­ای انجام گیرد، برگزارکنندگان و سازمان­دهندگان مسابقه باید وسیله پرنده وخلبانان واجد شرایط را برای شرکت در یک مسابقه خوب تدارک ببینند.
وسیله پرنده­ای که تهیه شده باید توانایی حمل ونقل تیم مسابقه­دهنده تا آخرین نفر را داشته باشد.
سرعت در زمان بارریزی نباید بیش از 120 و کمتر از60 گره دریایی باشد.
خلبان باید از نحوه عمل کرد صحیح ارتفاع سنج، سرعت سنج و دور موتوراطمینان داشته باشد.
جهت امنیت پروازدرزمان مراسم، سازمان­دهندگان مسابقات، خط سیر هواپیما بعلاوه دری ازآن که جهت استفاده باز می­شود را اعلام می­کنند(درهای کناری راست ویا چپ ویا درب پلکان متحرک هواپیما).
3-2-3تجهیزات هواشناسی
Aتجهیزات هواشناسی
برگزار­­کنندگان و سازمان­دهندگان مسابقه تجهیزات هواشناسی را در منطقه پرش نصب خواهند نمود. برگزار­­کنندگان و سازمان­دهندگان مسابقه باید شخصی با صلاحیت و اختیار کنترل تجهیزات را در اختیار داشته باشند.
Bنمایشگر سرعت باد
رییس هیات داوران با نصب بادسنجی که بدون انقطاع کار کرده درجایی که بیشترین پرش در آن منطقه انجام می­شود، سرعت باد را با مقیاس متر بر ثانیه اندازه می­گیرد. ارتفاع باد سنج حداقل باید 6 متر بالاتر از سطح زمین باشد. این مطلب(ارتفاع بادسنج) دلیلی برای اعتراض نمی­باشد.
Cبادنما
پارچه جهت­نمای باد و بادنما باید توانایی نشان­دادن جهت باد را در روی سطح زمین داشته باشد. پارچه جهت­نمای باد باید به­شکلی طراحی شود که بتواند جهت باد را در سرعت کمتر از 2متر برثانیه نشان دهد.
Dپارچه جهت­نمای باد
پبرای دقت در داوری پارچه جهت­نمای باد باید حداقل دارای6/0 متر قطر و4متر طول باشد.
3-3مشارکت
1-3-3ترکیب هیات مسابقه­دهنده
Aترکیب
*رییس هیات یک نفر
*مربی تیم یک نفر
*داور باصلاحیت ازهیات ورزشی ارتش­های جهان(سیزمC.I.S.M  ) یا فدراسیون بین­المللی ورزش­های هوایی(F.A.I ) یک نفر
*سرمربی تیم یک نفر
*اگر هیات در FS شرکت کند یک نفر فیلم بردار
*حداکثر 5 شرکت­کننده مرد
*حداکثر 5 شرکت­کننده زن
احتمال دارد مربی یکی از5 شرکت­کننده به انتخاب سرمربی باشد.
Bحضور اعضای هیات چتربازی ارتش­های جهان(سیزم)
برگزار­کنندگان مسابقه از رییس و اعضای هیات چتربازی ارتش­های جهان(سیزم) دعوت به­عمل می­آورند.(قانون C.7.22 سیزم)
Cحضورداوران(قانون8.15 سیزم)
هر ملتی که در مسابقات شرکت می­کند داوری را کاندید کرده و مسئولیت مسافرت او را      می­پذیرد که ممکن است آن داوراز ملیت آنان باشد.(1.3.1 ممکن است انجام نشود). در زمانی که ملتی نتواند داوری را تامین ویا انتخاب نماید، ممکن است ازدیگر ملت­ها یا سازمان ­دهندگان وبرگزارکنندگان مسابقه جهت فراهم آوردن داور درخواست کمک کند اما همیشه مسئولیت استراحت و آرامش داور با تیم آن ملت است.
برای شناخت ویژگی داور به تبصره2.3 مراجعه کنید.
هر هیاتی که از موارد بالا پیروی نکند در مسابقه شرکت نخواهد کرد.
Dحضور فیلم­بردار
فیلم­بردار می­تواند یکی از پانزده نفر اعضای تیم باشد، مربی تیم، رییس هیات نمایندگی یا یکی از اعضای هیات با مقام نظامی(مراجعه به تبصره 1.3.1) مگر اینکه توسط رییس هیات چتربازی سیزم (C.P.C  ) تایید شود.
2-3-3وظایف شرکت­کنندگان
Aشرکت­کنندگان و قوانین
شرکت­کنندگان باید با قوانین حاضر آشنا باشند، این مطلب شامل رییس هیات و مخصوصا مربی تیم نیز می­گردد.
Bرعایت قوانین
شرکت­کنند­گان با رفتاری خوب قوانین را رعایت، ازجدول زمانی و زمان ورود وخروجی که تهیه شده، پیروی می­کنند، به موقع در زمان چتربازی حاضر می­شوند، محل هواپیما و بالگرد تخصیص داده شده را متوجه می­شوند، از داوران اطاعت کرده و به قوانین چتربازی احترام می­گذارند.
Dپرچم و سرود
هر هیات مسابقه­دهنده­ای پرچم ملی خود را به همراه می­آورد(به طول5/1 متر و عرض 1 متر وطول میله پرچم6 متر) وجهت استفاده در مدت مسابقه، سرود ملی خود را در روی لوح فشرده یا پورت خروجی رایانه( USB ) ارائه می­دهد.
3-3-3 عدم صلاحیت
عدم رعایت قوانین و اخلاق مناسب یا عدم رعایت تمرینات ایمن در چتربازی که احتمال خطرداشته باشد موجب عدم صلاحیت یک تیم یا یک مسابقه دهنده در یک یاچند مسابقه می­شود. هرتصمیمی که به­وسیله هیات ژوری گرفته می­شود، مبنی بردرخواست استیناف از جلسه مدیران مسابقه یا رییس داوران است.
4-3                  ادامه برنامه
1-4-3 مدت زمان مسابقه
مسابقه اغلب ده10 روز طول می­کشد، که روزی برای ورود و روزی برای حرکت درنظر گرفته می­شود.
2-4-3 برنامه مسابقات
روز اول: روز ورود مسابقه­­­دهندگان، جلسه مقدماتی، پرش­های تمرینی.
روز دوم: پرش تمرینی، مراسم افتتاحیه، مسابقه.
روز سوم: مسابقه.
روز چهارم: مسابقه.
روزپنجم: مسابقه.
روز ششم: مسابقه.
روز هفتم: مسابقه.
روز هشتم: مسابقه.
روز نهم: اجرای مسابقه در صورت ضرورت، مراسم اختتامیه ومهمانی.
روز دهم: روز حرکت.
پاگرمدت زمان مسابقه 10 روز نبود، برنامه زمان­بندی برمبنای شرایط تنظیم می­شود.
3-4-3 تغییرات در برنامه
اگر لازم باشد ممکن است کشورسازمان­دهنده مسابقات روز­های جلسه مقدماتی، مراسم افتتاحیه و مراسم اختتامیه را تغییردهد. ممکن است برابر یک جدول زمانی سفر تفریحی یا ابتکارات فرهنگی پیش­بینی شود که ارزش و اعتباری را که مسابقات داشته تکمیل میکند.
4-4-3 استثناء
قبل از آنکه دعوت­نامه برای سایر مللی که درهیات ورزشی ارتش­های جهان CISM  عضویت دارند فرستاده شود هر گونه استثنایی در این مورد2-4-3 و3-4-3 باید توسط کمیته چتربازی هیات ورزشی ارتش­های جهانCISM  تایید شود.
5-3مدیریت مسابقات
1-5-3 مترجمان حضوری
سازمان­دهندگان مسابقات مطمئن خواهند شد که اگر نیاز باشد مترجم هم­زمان زبان انگلیسی در مسابقات حضور دارد. مترجمان باید تکنیک­های مورد استفاده در مسابقات چتربازی را بدانند.
2-5-3 جلسه مقدماتی (قانون سیزم A8.28CISM )
قبل از اینکه مسابقات شروع شود رییس کمیته برگزاری مسابقات، جلسه مقدماتی را   برگزار می­کند. درخلال برگزاری این جلسه او ترتیب وتوالی برنامه، نوع و روش­های پرش و خدمات قابل ارائه در مدت مسابقه را بیان می­کند.
3-5-3 جلسه مربیان تیم
جلسه مربیان تیم توسط رییس جلسه اداره وفراخوان می­شود. منظور از این جلسه تبادل اطلاعات در مورد مسابقه بین رییس جلسه، رییس داوران و مربیان تیم­هاست.
 
4-5-3 وظایف و حقوق مربیان تیم
مربیان باید به قوانین آشنا بوده و تمام اطلاعات را با ارتباط با رییس جلسه، هیات داوران و هیات استیناف به اعضا تیم­ها اطلاع دهند.
آنها و تمام مربیان در فراخوان جلسه مقدماتی شرکت خواهند داشت، اگر مربی یک تیم در جلسه مقدماتی شرکت نکند، او یک اخطار دریافت خواهد کرد و اگر او در چندین جلسه غایب بود رییس آن هیات در جریان قرار می­گیرد. ( به ضمیمه 2،B .1 مراجعه شود).
آنها مسئول ورود به­موقع تیم در نقطه سوار شدن به هواپیما جهت انجام پرش هستند.
با نظر دکتر، آنها تصمیم می­گیرند که در صورت ادامه مسابقه ممکن است که اعضا تیم آسیب ببینند.
آنها ممکن است اطلاعاتی را از رییس­داوران، معاون او یا داور­بازی، در مورد تصمیمات آنها جهت پرش مجدد و یا موارد از این نوع را برای دیگر مسابقه­دهندگان به ­دست­آورند.
آنها ممکن است از مسابقه­دهندگان خود امتحان کتبی بگیرند.
5-5 – 3 کاپیتان­های تیم­ها
کاپیتان تیم یکی از اعضای تیم است که انتخاب ویا تعیین می­شود. کاپیتان تیم در مورد ارتباط میان تیم خود وخلبان­ها، داوران هیات وداوران در روی هدف مسئولیت دارد.
 در زمانی که مربی تیم حضور نداشته باشد ممکن است کاپیتان تیم بنا بر یک تعهد اخلاقی و تعهد سازمانی به­جای مربی انجام وظیفه نماید.
6         -5-3 مطالب همگانی
کمیته برگزاری مسابقات وظیفه دارد از اینکه تمام شرکت­کنندگان می­توانند از برنامه­هایی که پیش بینی شده به بهترین شرایط پیروی کنند اطمینان می­یابند.
7-5-3             دسترسی و دستیابی
A - توری فلزی
فقط تاسیسات تکنیکی(اتاق دبیرخانه، اتاق کنترل وثبت امتیازات، هدف، منطقه بلند شدن و فرود هواپیما یا بالگرد، ومنطقه انتظار) باید با سامانه محافظتی توری فلزی (فنس) احاطه شود.
B–توریفلزیمنطقههدف
مسافت این سامانه محافظتی تا مرکز هدف باید 20 متر باشد. ورود به خارج از منطقه محافظت شده با توری فلزی حتما باید با اجازه باشد.
8-5-3 اطلاعات
سیستم بلندگو و تخته ثبت امتیازات باید به­ شکلی طراحی شود که نتایج مسابقات و رتبه و وضعیت مسابقه­دهندگان را به اطلاع عموم برساند.
6-3          پایان وخاتمه
1-6-3 خاتمه مسابقات
مسابقه زمانی خاتمه پیدا می­کند که تمام مراحلی که در قانون مقرر شده به­طور کامل اجرا شود. اگر در هر موردی و بنا به­هر دلیلی اجرای یکی از موضوعات خفیف شود، آن مطلب معیار پایانی در نظرگرفته خواهد شد وکمترین نمره به آن تعلق گرفته و با انجام آن مسابقه کامل می­شود. مگر این که آن مطلب خاص در زیر فهرست شرایط در بخش 10 بیان شود.
2-6- 3 نوارهای ویدیویی
نوارهای ویدیویی و لوح فشرده از مسابقات یک توانایی را برای هیات چتربازی ارتش­های جهان CPC جهت ارزیابی و آموزش در جلسات آموزشی فراهم می­کند.
3-6-3             نتایج رسمی
برگزارکنندگان مسابقه مطمئن خواهند شد که در پایان هر ماموریت قبل از آنکه همه نتایج در اختیار وسایل الکترونیکی فرستنده قرارگیرد یک برگ رو گرفت از نتایج رسمی مسابقات دریافت می­گردد.
4-6-3 حفظ و نگهداری از اسناد ومدارک
برگزارکنندگان مسابقه، تمام مدارک مرتبط با مسابقه را حداقل برای یک دوره سه ساله نگهداری می­کنند.
4پرش در مسابقات
1-4 تعاریف
1-1-4 راند(دور مسابقه)
یک دور یا راند در مسابقه به مفهوم، یک پرش توسط تمام مسابقه­دهندگان است.
2-1-4 اتفاق
اتفاق شامل تمام مسائلی­که در یک راند و در واقع به مفهوم مسابقه است، به­خصوص موارداعتراضی که ثبت می­گردد که آموزش دوره را هم در بر می­گیرد، به 4-2-4 مراجعه کنید.
 
3-1-4 تیم
چتربازانی که با هم در یک مسابقه شرکت می­کنند.
2-4روش انجام پرش­ها
1-2-4             پرش
شروع پرش زمانی است که چتر بازها وسیله پروازی را ترک می­کنند.
2-2-4 وسیله پروازی
ممکن است پرش­ها از هرنوع وسیله پروازی صورت­گیرد، دررشته طراحی شیرجه FS توسط برگزارکنندگان در فراخوان مسابقه، نوع وسیله پروازی و نوع درب خروجی که استفاده می­شود (درب کناری –راستیاچپ–دربرمپ) اعلاممی­گردد. (قانون2-2-3)
3-2-4             باد زمینی
Aحداکثرسرعتباد
سرعت باد زمینی در مسابقات حداکثر باید 7 متربر ثانیه باشد. اگر سرعت باد زمینی ازحد تعیین شده تجاوز کرد و بعد از 30 ثانیه به زیر 7 متر برثانیه برگشت ورزشکاران یا نتیجه قابل قبول از خود ارائه می­دهند ویا پرش مجدد را انجام می­دهند. اغلب فرود پرش مجدد در 10 ثانیه قبل از آنکه سرعت باد از محدوده 7 متر بر ثانیه بیشتر شود انجام می­گیرد. آنها فورا تصمیم می­گیرند، قبل از آنکه ورز شکار بعدی فرود بیاید در جهت دیگری پرش مجدد را اجراء کنند. در مافوق این حالت پرش مجدد، به مسابقه­دهنده امتیاز 0 سانتی­متر نخواهد داد.
اگر سرعت باد زمینی از 9 متر برثانیه تجاوز کند، پرش باید متوقف شود. بعد از آنکه حداقل برای مدت پنج دقیقه­ سرعت باد به زیر 9 متر برثانیه برگشت پرش دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. درحقیقت، در مدت این دوره که تیم، پرشراانجام داد(به علت کمبود وقتبرای سازماندهیدر زمان توقف پرش)، همه تیم توسط داوران به منطقه دورتر از هدف هدایت شده تا به آنها اجازه پرش مجدد دهند.
 
 
B–حداکثرسرعت باد درروش­های پرش و طراحی شیرجهFS
حداکثر سرعت باد در روش­های پرش و طراحی شیرجهFS، 11 متر برثانیه است. در مدتی که سرعت باد از این حدود بیشتر شود چتربازی باید متوقف شود و بعد از آنکه حداقل برای مدت پنج دقیقه سرعت باد به زیر 11 متر برثانیه برگشت فعالیت­ها دوباره ادامه پیدا خواهد کرد.
C–کمترین سرعت باد
در صورت کم شدن سرعت باد و به دلایل تامینی رئیس جلسه مسابقات باموافقت رئیس داورانCJ  این اختیار را دارد که بنا به صلاحدید مسابقه را متوقف کند.(مثلا موانع موجود در نزدیک منطقه پرش). به هر حال این تصمیم برای تمام راند­های مسابقهباید گرفته شود.
D–اطلاعات ضبط شده توسط دستگاه­های هواشناسی
دستگاه­های هواشناسی که در قسمت 3-2-3 توضیح داده شده باید سرعت وجهت باد نشان داده وضبط کند.
4-2-4 پرش­های تمرینی
برگزارکنندگان مسابقه قبل از آنکه مسابقه­دهندگان، مسابقه را شروع کنند باید به منظور تمرین خارج از مسابقه برای هرتیم یک پرش از فاصله 1500 متری را تدارک ببینند. ممکن است اغلب تیم­ها در این پرش دقت تیم را نشان دهند. حداکثرحدود سرعت باد در این مرحله در3-2-4 B بیان شده.
5-2-4             ترتیب پرش­ها
A - تعیین پرش­ها
ترتیب پرش­ها بسته به نوع تیم زنان و یا مردان تعیین می­شود. براساس آخرین نتایج تیم که درآخرین مسابقات جهانی اخذ شده اقدام می­شود.
B–استثناء
تیم­ها با این روش تحت پوشش قرار نمی­گیرند شروع پرش با ترتیب معین که رسم شده انجام می­گیرد.
C–شماره­انفرادی(اختصاصی)
شماره­ها برای هر تیم به این شکل تعیین خواهد شد:
تیم شماره1: شماره1-2-3-4-5)یاA1B-1C-1D-1-E1)
تیم شماره 2: شماره­های 6-7-8-9-10)یاA2B-2C-2D-2-E2)
وبه­همین شکل
D–توزیع شماره­های شروع مسابقه
از وظائف مربیان تیم توزیع شماره­ جهت اعضا تیم است.
Eترتیب انجام پرش دقت
درپرش دقت، تعیین پرش فقط با استفاده ازاولین راند ودوره انجام خواهد شد. پس از آن تعیین پرشی نخواهد بود.درتعیین ترتیب پرش مسابقه، برای آنهایی که برابر شده­اند وضعیت اولیه شروع مسابقه ملاک است. مسابقات انفرادی، برای مسابقات تیمی قسمت جذابی نیست، تراکم مناسب در تیم­ها موجب مجوز پرش درپایان راند بوده وبا تعیین ترتیب نمایش و تصمیم­گیری رئیس جلسه انجام پذیراست، مگراین تصمیم گیری توسط رئیس داوران انجام شود.
 
Fترتیب پرش در روش­های آن و طرح­ریزی شیرجهFS
درمسابقات روش­های پرش و شکل شیرجه درفضا، ترتیب پرش­تا قبل از پایان راند مسابقهمانند راند و دور دیگر مسابقات دقت خواهد بود. ترتیب پرش درنیمه وراندو دور­های آخر مسابقه نقض شده وترتیب آن از جایگاه مربوطه تعیین می­شود. اگرپرش مجدد ضرورت پیداکرد ویا نیاز به سازماندهی بود، مسابقه­دهندگان جهت برطرف کردن کمبود­های مانیاز به وقت اضافی دارند(مانندفرود خارج ازمحوطه، بستن مجددچتر، اثرات بیش از حد در ارتفاع بودن، اتفاق برای وسیله پروازی، تغییرات فراوان در ترتیب پرش­ها یا چیزهایی شبیه به این)، ممکن است رئیس جلسه بنا به ضرورت برای یک راند ترتیب پرش راتغییر دهد آن وقت پرش مجدد سریعا بعداز برطرف شدن آن ضرورت انجام می­شود.
Gمعالجهپزشکی
معالجات پزشکی مجوزی برای برای تغییر ترتیب پرش نیست مگر در مواردی که در F 5-2-4 آمده.
Hترتیبپرشتیمی (دقت)
در مسابقه تیمی دقت،ترتیب پرش تیمی برای تمام پرش­ها تعدیل می­گردد، هرمسابقه­دهنده اولین شماره شروع را برای تمام مسابقه استفاده می­کند.
6-2-4             ترتیب مسابقه
Aمسائلعمومی
رئیس جلسه و رئیس داوران، از شرایط هوای مساعد جهت پرش بیشترین بهره را می­برند.
در موقعیتی که زمان جهت پایان برنامه کافی نیست، او می­تواند برای دور آخریا ماقبل آخر با انجام یک پرش یا انجام پرش بیشتر جهت تعیین برنده رقابت تصمیم به برگزاری یک مسابقه را داشته باشد این تصمیم ممکن است درطول آخرین دور مسابقه انجام شود. این تصمیم نیاز به کسب رضایت نماینده هیات ورزشی ارتش­های جهانCISM ، رئیس کمیته چتربازی سیزمCPC ورئیس داوراندارد.
Bترتیبمسابقه
در هر زمان رئیس جلسه منحصرا مختار به تصمیم­گیری در مورد ترتیب مسابقه است. ولی او هراعتراض قریب الوقوعی راکه ممکن است بر تصمیم او اثر بگذارد در نظر می­گیرد.
Cمسابقاتهم­زمان
به منظور تسهیل درانجام مسابقه، یا اگر شرایط جوی اقتضا کرد، رئیس جلسه ممکن است تصمیم به شرکت دادن مسابقه دهندگان در دو مسابقات هم­زمان نماید. برای این منظور مانند مسابقات زنان و مردان این مسابقه نیز در دو بخش زنان و مردان انجام می­گیرد.
7-2-4             پرواز یا طرح و نقشه مسیر حرکت
Aالگو­های مسیر حرکت
پروازهای مقدماتی یا نقشه­های مسیر حرکت با موافقت خلبانان، رئیس جلسه و رئیس داوران بنا به شرایط مسابقه تعیین می­شود.
Bایمنی
در همه زمان­ها اصل ایمنی مورد توجه و علاقه خواهد بود.
8-2-4             فراخوان مسابقه­دهندگان
Aاعلامرسمی
هر مسابقه­دهنده­ای مجاز خواهد بود حداقل 30دقیقه از زمان ورود به منطقه پرش که مشخص شده در آنجا باشد و وقتی منطقه مشخص شده را ترک می­کند که باید سوار وسیله پروازی شود مگر برای مسابقه طراحی شیرجهFSکه زمان آن 45 دقیقه خواهد بود.
چتربازان دو بار در منطقه مشخص شده فراخوان می­شوند، اول حدود 15 دقیقه بعداز در انتظار نشستن جهت حرکت از منطقه مشخص شده و دومین فراخوان 5 دقیقه بعد از آن. اگر آنها به موقع به منطقه مشخص شده وارد نشدند آنها حداقل امتیاز را که به آن پرش اختصاص داده شده دریافت خواهند کرد.
Bقاعده وترتیب پرش­ها
رئیس جلسه مطمئن خواهد شد که پرواز وسیله پروازی به تاخیر نیفتاده بنابراین پرش چتر بازان تاحد امکان به­طور موثر ادامه پیدا خواهد کرد.
9-2-4             دیگر افراد در وسیله پروازی یا در هوا

 

شناسنامه


کدخبر: ۵۱۹۵
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰     ساعت: ۱۰ : ۴۶
امتیاز به این خبر:
  • 5
سرویس: اختصاصی       زیرسرویس: گفتگو
انتشار:
ارسال نظر


نام :*
ایمیل:
نظر :*
ارسال
نظرات


مجتبي کاظمي نژاد

مقاله خيلي عالي بود ممنون

۲
۰
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه خبری متعلق به سرزمین ارتباطات میباشد.
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير
  • ٩ ذو القعده ١٤٣٩
  • Jul 22 2018