صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
صفحات اختصاصی
گروه های خبری
شعر و ادب
بین الملل
تلنگر / وبلاگ رسمی دکتر سوسن صفاوردی
محله خبر
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
مترجم: سیامک هنرجویی

برداشت هایی ازجنگ در سال ۲۰۲۰/ سال۲۰۲۰ زمان دگرگونی است

این مقاله برداشتی از بررسی ستادی وزارت دفاع انگلستان درباره جنگ در سال۲۰۲۰ به کوشش مرکز توسعه راهبردی و با بازنگری سرتیپ جک تاسکرای (jake thackray) است.

در سال2020 تغییر تعادل قدرت در جهان، چالشی برای انگلستان خواهد بود. 
­­­_امروزه سرمایه­گذاری دربخش صنعت مانع کاهش توان فناوری دفاعی انگلستان است.به هرحال فناوری نمی­تواند، ضرورت وجود توانایی بالاوانگیزه مردمی را  کاهش دهد. مردم می­توانند با­ انتخاب جنگ نامتقارن با ما مقابله کنند. جمعیت شناسی وگرایشات اجتماعی­­ در این جنگ، ما را ناگزیرمی­سازد جهت تامین منابع مورد نیاز­­­­­­، ازمنابع مردمی استفاده کنیم. ما ممکن است در سال 2020 همگرایی و تلاقی چند تفکراستراتژیک حاضر را درک کرده ودر یک دوره زمانی، دگرگونی پر شتابی را میان دوتفکر تجزیه­وتحلیل ­کنیم. دراین راستا، بیشترین نشانه از این دگرگونی­ها، تغییر شرایط است: مگراینکه درسال2020 یک عمل مهم که تاثیرآن امکان ادامه شرایط رابوجود آورد انجام­ گیرد. درسال 2020 به شکل فزاینده­ای یک تغییر به سمت نظام چند قطبی خواهیم داشت. قدرت چین و هند افزایش یافته وبرزیل هم رشد می­کند. قدرت اقتصادی چینی­ها در آسیا غالب بوده ودار­ای اثر جهانی می­شود. قدرت­های دیگر­­­، مانند روسیه و ایران در پی توسعه یک اثرمطمئن هستند. قدرت سازمان­های بین المللی، مانند سازمان ملل متحد پیش از پیش افزایش می­یابد. علاوه بر این امکان دارد توان صنعت دفاعی انگلیس که درحد خیلی از کشور­های غربی به­غیر ازآمریکاست، به­وسیله قدرت­های مشخص نیز تقویت شود. ممکن است کمبود منابع حیاتی موجب تخلیه کامل منابع نفتی موجود دربعضی ازمیادین نفتی خاورمیانه گردد. دورنمای تفکر انگلستان­­، تغییر در ویژگی­های جنگ همراه با واقع­گرایی و بدون سرمایه­گذاری اضافی است که احتمالا تغییر در نحو­ه هدایت، ترکیب ­وتغییرسمت­و­سوی قدرت­های جهانی می باشد. در سال 1945کیفیت صنعت دفاعی تباه شد که آن نیاز به یک تغییر در فرهنگ نظامی ما در آن دوره بنیادی را داشت. زمانی که جمعیت افزایش پیدا می­کند با زیاد شدن تقاضا و کمبود منابع یک بحران اقتصادی به­هم پیوسته مانند سال 2008/2009ایجاد خواهد شد. نتیجه ­آنکه در این دوره دست درازی به منابع اقتصادی و مالی احتمالا برای سیاست­های دفاعی انگلیس سودمند خواهد بود.
جنگ در 2029
برداشت­هایی ازجنگ در سال 2029
* کشمکش برای کنترل منابع و مشترکات جهانی در سال 2029 ممکن است منجر به جنگ شود. استراتژی مورد توجه انگلستان امنیت و ثبات اروپاست .   
درگیری مستقیم میان انگلستان و قدرت بالاتری مانند چین ویا روسیه بعید است.    به­هر حال، جنگ­ها در نتیجه تقابل دو قدرت بزرگ و یا نماینده آنها صورت می­گیرد. ممکن است اتحاد انگلستان با چند کشوردر مقابل کشور­های بازیگرکه دارای توانایی نظامی هستند، صورت گیرد ودر بعضی موارد با جنگ، انگلستان از یک موقعیت مشابه یا حتی نامساعد برخوردار شود.
خشونت­هایی که نتیجه برخورد و کشمکش­های داخلی است برای بازیگرانی که نماینده یک کشور هستند ویا بازیگرانی که تابعیت کشور خاصی را ندارند، اثری ماندگاردارد.احتمالا انگلستان بیشتربه­ ایجاد یک گستره عظیمی ازمتحدان وشرکا جهت هدایت عملیات­ها اعتماد واطمینان دارد و ممکن آنها به یک چیدمان وسازماندهی خاص بر مبنای سهم­خواهی نیاز داشته­باشند.
فضای درگیری در هر دوصحنه نبرد زمینی ومجازی جهانی، بسیار شلوغ و پر ازدحام  خواهد شد. قلمرو­ها دارای انبوه جمعیت می باشند و ارکان حکومت محلی که فقیر وضعیف اند و با گستره انواعی از بازیگر­ها ثبات دارند، به حیات خود ادامه می دهند.
هدف انگلستان تاثیردرپهنه­ای متنوع، بر شرکا و متحدان خود است، به­طور اخص ما در پی ادامه این تاثیر با همراهی آمریکا هستیم. به­هرحال باید برای ما روشن باشد که می­خواهیم چه کاری انجام دهیم و بهترین راه رسیدن به آنچه می­خواهیم چیست. درقدم اول، ما نیازبه شناخت بهتر ملتی از متحدان خود را داریم که در شراکت با ما کم سابقه بوده و روی آن نفوذ داشته باشیم.
آمریکا ، توانایی نظامی ارتش چین را در مقابل هزینه­های یک جنگ کلاسیک به­خوبی محک خواهد زد.
28  این بخش مقاله نشانگر ویژ­گی ­های جنگ 2029 است،  که ما تغییرات آن را به صورت پرشتاب، از تاریخ 2014 به بعد بررسی می­کنیم. فعالیت­های نظامی به­صورت مبهم و نامشخص انجام می­گیرد. این مطلب می­تواند دستیابی به ­اهداف نظامی را که درمحیط پیچیده و پر­جمعیت شهری قراردارند برای هریک از نیروهای ما که مشغول عملیات هستند با مشکل مواجه نماید. زمانی­که نظامیان از دشمن شکست می­خورند و واقعا ناگزیر از شکست هستند، ما به­ندرت بدون درنظر گرفتن یک استراتژی جامع ومنطقی می­توانیم به اهداف سیاسی خود نزدیک شویم.
             29 منابع ومشترکات جهانی  
              علی­رغم تاثیر مثبت جهانی شدن که باید به یک اتکا متقابل بزرگترمنتهی شود، کمبود منابع موجب تغییر شرایط درجهت بی­ثباتی می­گردد که یک نگرانی اساسی را ایجاد می­کند. امروز نشان داده شده که احتمالا تنگنا­ها وفشار­های وارد بر جوامع زمینه بی­ثباتی را ایجاد می­کند، برای مثال در جنوب آسیا می­توان انتظار در گیری میان قدرت­ های دیگر مانند چین و آمریکا را داشت. با وسعت منطقه آسیای جنوبی هرگونه درگیری تاثیر شدید بر امنیت داخلی انگلستان خواهد داشت. این مطلب در سال 2029 پیش­بینی نمی­شود، غرب برتری کافی خود را در امور نظامی حفظ ودر تمام محیط­ها، قدرت خود را افزایش خواهد داد، که ممکن است بازیگران به خود جسارت داده ومانع این­کار شوند. دستیابی به منابع و حمل ونقل آن، یک دلیل پراهمیت برای نگرانی بین­المللی وجنگ است. در رقابتی که انگلستان، درهمکاری با شرکا خود دارد در پی افزایش آن بخش ازامنیت مورد نیاز ویژه خود است.
                 30- بازیگران تابع کشوری خاص
             در سال 2029 افزایش رقابت چند کشور برای دستیابی به منابع وتاثیرگذاری، وعلاوه برآن عدم موفقیت وشکست بعضی از کشورها در این رقابت، احتمالا پس زمینه خشونت وجنگ داخلی را درآفریقا، آمریکای مرکزی، آسیای مرکزی و خاورمیانه را در برخواهد داشت. می­توان پیش­بینی کرد با وجود افراطی­گری مذهبی که درآن مناطق وجود دارد، خشونت اضافی نیز با آن ترکیب می شود. رقابت ممکن است موجب درگیری میان نمایندگان رقبا شود، گرچه این درگیری را مشکل می­توان کنترل وتحت فرمان درآورد. سلاح­های کشتار جمعی تکثیر پیدا کرده وخیلی از کشورها ممکن است این سلاح­ها را توسعه داده و از آنها استفاده نمایند. داشتن سلاح­های هسته ای، جهت حفظ عامل پراهمیت بقا وحفظ موقعیت، هدف وخواست بسیاری از قدرت­ها می شود.
              31 بازیگران بدون تابعیت کشوری خاص
              تمایز بازیگران با تابعیت کشوری خاص وبازیگران بدون کشور خیلی نامشخص می­گردد. خشونت بازیگران بدون کشورمی­تواند با تکیه بر اطلاعات براساس فناوری افزایش یافته، بر افکار عمومی جهان تاثیر گذاشته وارتباطات واقتصاد جهانی را مختل ­کند وحتی در مقیاس بالاتر هم اثرگذار باشد.آنها سطح مرگ­آوری خود را برعلیه نیروهای غربی بیشتر توسعه می­دهند وآنها ممکن است با دستیابی به سلاح­های کشتار جمعی، آن سلاح­ها را برعلیه نیروهای غربی استفاده نمایند. تناقض استفاده از خشونت و تبلیغات نیروهای مسلح به منظور دستیابی به ادامه اثرآن، به شکل چشمگیری تدریجا افزایش می­یابد، وموجب انبوه کشته­ها وخسارات یا اثرات مهم اقتصادی می­گردد. اگر ما چالشی رادر سال 2029 داشته باشیم نیاز به شناخت بازیگران بدون کشوروتهدیدات آنها داریم.
 32 توسعه فناوری
انگلستان به تجهیزاتی با فناوری برترنسبت به دشمنان دسترسی دارد، برای مثال تجهیزات ضد بمب­های تروریستی( IED) ، ضد انبوه پهپاد وهواپیماهای بدون سرنشین(UAV )، ضد موشک­های بالستیکی دفاعی وضد موشک­های کروز، که ممکن است کشور­ها را به شدت ویران و بر اثرمداخله در کشورها،  خطر سیاسی را ایجاد نماید. تکثیر وتوسعه فناوری به مفهوم این است که با اطمینان از شتاب چرخه به­روز شدن فناوری، ما در رقابتی جهت بهره­برداری از آن شرکت نماییم. سلاح­های متمرکز کننده انرژی(DEW)، بدون کشتار، فضایی وفناوری سایبر هم برای ما و هم برای دشمنان قابل دسترسی و قابل دستیابی هستند، فناوری شکست خورده می­تواند موجب ازبین رفتن تفکر نظامی،  اثر گذاری بسیار اندک ویا حتی عدم کارایی درارتش کلاسیک گردد. ازسویی دیگرتهدیدات جدید وشدید، مانند توانایی­های مقابله با عملیات فضایی، می­تواند موجب تهدیدات وچالش جدی در عملیات گردد. سهل الحصول بودن سلاح­های سبک با فناوری نسبتا ابتدایی برای دشمنان موجب محدود شدن آزادی عمل ما در مانور می­شود. همچنان می­بینیم توان مقابله، هم ازنظر کمی وهم از نظر کیفی مناسب نخواهد بود، ونیازما افزایش بیش ازبیش کمیت وکیفیت توان مقابله­ای ماست، اما دربیشتر مواقع این موضوع  در وسع ما نمی­باشد. هزینه­های حفظ کیفیت در حال افزایش است، نیروهای دفاعی انگلیس باید تصمیم بگیرند آیا اشتیاق در کسب فناوری را کاهش بدهند یا توانایی خود را در کمترین سطح استاندارد­ها حفظ کند.
33- عکس العمل­های انگلستان
قبل از اینکه انگلستان میان کیفیت وکمیت توان مقابله­ای خود بررسی کند باید نسبت به تغییر استراتزی خود اقدام نماید. زیرا در زمان تغییرتعادل قدرت، در سال 2029 اهمیت متحدان انگلستان، حتی از انگلستان بیشتر خواهند بود. مطالبات و عکس­العمل­ چندملیتی بر اساس ساختار قوانین بین­المللی، تمایلاتی جهانی است که اجتناب ناپذیراست. متحدان می­توانند تعریف­ مشترکی از امنیت مورد علاقه(که نتیجه دفاع است) و تهدیدات یکپارچه و پیوسته را داشته، و ما اغلب با ترکیب ظرفیت­های عکس­العمل خود علیه آنان وارد عمل می­شویم. ثبات پایدار و یا فعالیت­­­های صلح­آمیز درمناطق ناپایدار(مانند منطقه بالکان) یا در کشور­های بی­ثبات و کشور­های ناتوان، نیاز مقابله با بازیگران بدون کشوراست. انگلستان باید اغلب مشغول دفاع باشد این مطلب به جهت حفظ شالوده وزیرساخت­های ملی انگلستان امری حیاتی است، که با فضا وفضای سایبری وابستگی کامل دارد. امنیت میهن و مملکت یک قضیه فوری و فوتی است. تکثیر سلاح­­های کشتار جمعی(WMD) و افزایش  تهدیدات عملیات­ شبکه­های رایانه­ای(CNO ) به مفهوم این است که انگلستان ومتحدانش باید توانایی بازدارندگی و در صورت لزوم دفاع، مقابل حمله را داشته باشد. انگلیس نیاز به سلاح هسته­ای با بازدارندگی کافی و نیروهای کلاسیک قوی دارد، ترکیب این دو با اطلاعات، احتیاط و زیر ساخت نظارتی موجب مقابله وخنثی سازی ظرفیت تهدیدات می­گردد. سلاح­هسته­ای وسلاح­های­ بازدارنده کلاسیک باید به­وسیله اختصاص امکانات کافی وطراحی مناسب حمایت وپشتیبانی شوند، وپیشرفت مطلب فوق ارتباط به توانایی دشمنان دارد- و اعتبارآن به پیشگیری، ودرصورت لزوم، مهار کردن جنگ است. تصمیمات دفاعی که در حال حاضر گرفته می­شود چهره­ای قابل اطمینان از بازدارندگی در آینده را نشان می­دهد. امنیت از این طریق به دست می­آید، ومشترکات جهانی عاملی حیاتی است اگر انگلستان می­خواهد نفوذ جهانی خود را حفظ کند باید شکوفایی و موقعیت قدرت خود را حفظ کند، چون این دو به هم وابسته­اند. این گستره از فعالیت در سرزمین­های دورتر ازمنابع انگلستان خواهد بود و، بنابراین انگلستان باید با هم­پیمانان خود مشارکت نماید، بهرحال آن مشارکت اغلب به قدرت نظامی کلاسیک کافی جهت حمایت ازترفندهای سیاسی وتاثیردرهرائتلافی نیاز خواهند داشت.  
دورنمای آمریکا:
 آمریکا دارای قدرت برترنظامی است واحتمالا این قدرت تا بعد ازسال 2029 حفظ خواهد شد.آمریکا گستره عظیمی ازتجهیزات نظامی نیروهای راهبردی هسته­ای را در کنار نیروهای ساحلی، زمینی، هوایی وتوانایی­های فضایی ، و نیروهایی که در حال حاضر برای یک جنگ کلاسیک مشغول بازسازی وتجدید سازمان هستند را به­دست خواهد آورد. به­هرحال، علی­رغم افزایش هزینه تسلیحاتی، هزینه­ها جهت به­بدست­آوردن حداکثر سیستم دفاعی وتاثیرات امنیتی، اولویت­بندی خواهد شد. ازآنجایی که از سال1990 طرح آمریکا تمرکز بر بازدارندگی است، شکست دشمنان منطقه­ای با انجام عملیاتهایی در مقیاس وسیع محتمل است، قبل ازسال2010- 2009 وزیر دفاع بیان کرد هر چهار سال یک بار سیستم دفاعی آمریکا با توجه به توانایی­های دشمنان و باور آمریکا جهت نیاز به پیگیری آن توانایی­ها تجدید نظر می­شود. این یک روی قضیه است، دشمنان بدون تابعیت کشوری خاص وکشورهای کمتر مرفه گزینه جنگ­های چریکی را انتخاب می­کنند که مستلزم عملیات ضد شورش، ضد تروریسم وعملیات ایجاد موازنه برای ما می باشد وازسوی دیگر کشور­های مرفه درصحنه بی­نهایت پیچیده نبرد با تهدیدات نامتقارن ، همچنین ضد حمله، منطقه نا امن و سلاح­های هسته­ای دست به ­گریبانند. بعضی از کشور­ها ممکن است هر دو راه را انتخاب نمایند.هنوز آمریکا درتطبیق ساختار، میزان، ومدت زمان با شرایط جهانی مصمم است، به­هرحال تمام نیروهای مسلح یک مسئولیت بزرگ نسبت به این تهدیدات دارند.
آمریکا نسبت به افزایش چالش توسط چین عکس العمل نشان خواهد داد، وممکن است قدرتهای دیگری هم پدیدار شوند. تعهد جهانی آمریکا، اگرچه تاکید آن روی آمریکای لاتین ومرکزی وغرب اقیانوس آرام است ادامه خواهد داشت. آمریکا تغییری با اهمیت دریک دوره طولانی را تجربه ، وبا مشارکت کیفی وکمی غربی­ها زیرفشار شدید، برتری در سیستم سلاح­ و تجهیزات نظامی را به­دست می آورد. آمریکاپشتیبانی خود را از کشورهای هم­پیمان افزایش می­دهد. هم­پیمانان با بیان آنچه که می­خواهند انجام دهند بهترین کمک خواهند بود ، سپس آن عمل را انجام داده، و نیز آن را به خوبی انجام می­دهند.
                          
 دورنمای چینی­ها
درک مقاصد استراتژیک وراهبردی چینی­ها مشکل است، زیرا کمترین اطلاعاتی از آنها نداریم.  اعتقاد چینی­ها برمبنای یک قدرت فزاینده است و زمانی که این اعتقاد با توسعه هماهنگ باشد موجب خلق و ایجاد یک بازیگر نیرومند جهانی خواهدشد، چینی­ها با پختگی کامل هم­زمان یک بازی سیاسی طولانی را انجام می­دهند.
چینی­ها نیرو­های مسلح کلاسیک، غیر کلاسیک وهسته­ای به­روز و مدرن دارند، هدف آنها درک هرگونه تهدیدی از سوی آمریکا، هند یا آسیا است و در سال 2029 آنها قدرت پرتابه­های موشکی وقابلیت امنیت دریایی خود را افزایش خواهند داد. آنها توانایی جنگ با یک فناوری بومی را دارند، آنها اجازه نمی­دهند آمریکا به اهداف خود برسد و آنها از یک ارتش با استعداد محافظت می­کنند. واقع بینی نگرش چینی­ها در قدرت سخت نظامی یک بخش ضروری در به­دست­آوردن اهداف بلند مدت است. هم اکنون چین عملیات جهانی انجام می­دهد- او ازقدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی جهت تامین منابع و سهم خواهی از بازار جهانی استفاده خواهد کرد
اومی­خواهد شناختی از قدرت جهانی به­دست­آورد، ودر مدت زمان طولانی، تاثیری جهانی مشابه آمریکا داشته باشد. چین احتمالا یک دشمن با ظرفیت وتوان بالا برای آمریکا خواهد بود.
شرکت گسترده در ویژگی جنگ­های آینده
  34- تجهیزات نظامی سودمند وکارا.
ویژگی جنگ­های آینده، ساختار و سازماندهی نیروهای نظامی را به چالش خواهد کشید ونیرو­های نظامی را برای جنگ فناوری در میان قدرت­های برتر جهان آماده می­کند. جنگ تکامل می­یابد، اما این تکامل به­سادگی انجام نمی­شود، عملا گستره­ای از تهدیدات در پیش رو قرار دارد. توسعه گستره عکس­العمل­ها و و­اکنش­های ما بدون منابع پراهمیت دشوار خواهد بود. تجهیزات نظامی باید با توزیع مناسب، کارایی وسودمندی بهتری داشته باشند وما با شناخت تجهیزات نظامی که به تنهایی می­تواند به شکل کم نظیری، اثر استراتژیک بنیادی را ایجاد کند این عمل را انجام می­دهیم. موفقیت­های پایدار همواره نیاز به دقت در ترکیب وادغام تمام اهرم­های قدرت
ملی دارد. به فراخورتغییردرقدر­ت ممکن است برتری استراتژیک انگلستان کاهش چشمگیری یابد، این کاهش به پایه­ واساس حفظ موفقیت درعملیات نظامی آسیب خواهد زد. فعلا تمایل بر این است، که نقاط راهبردی واستراتژیک خود را در زمان طولانی از دست دهیم، عملیات­ها و تاکتیک­ها مبتکرانه که انجام می­گیرد شاید برای ما یک امتیاز محسوب شود زیرا کیفیت تاریخ ومیزان منافعی که آن عملیات و یا تاکتیک مبتکرانه تامین می­کند برای ما مهم است. برخلاف بعضی ازبرداشت­ها، این مطلب در یک دوره­ای اتفاق می­افتد که یا ما درحال دفاع ویا در کمترین حد امنیتی مورد علاقه ملی هستیم.
35- بی اعتمادی در طرحریزی جنگ آینده.
ایجاد درگیری­ برای دشمنان مستلزم تحرک خواهد بود که تصورکلی ازاین مقوله محدود کردن آزادی عمل ماست. روش دشمنان در جنگ تعدیل سرعت تحرک خود با سرعت تحرک غربی­ها قبل از درگیری است. اگراین تفکر مورد قبول باشد، روش­­­­­­­­­های جنگی متنوع می­گردد، سپس ما نیاز به بازگشت به روش­های عملی،  استفاده از ابزار و روش­های کلاسیک و قراردادی عرفی داریم. مفاهیم هم­راستا مورد لزوم طراحان امور دفاعی ، یک فرآیند تجربی مورد استفاده در منابع سیاسی است. تقسیم بندی خطرات جنگ، اشتباهی وابسته به فعالیت­های نظامی مختلف یک نیرو در زمان درگیری است. این فرآیند ممکن است نیازمند تعدیل ظرفیت و قدرت ­در زمان احاطه گستره بحران­ها باشد. رفتار متنوع و متناسب با تهدیدات ممکن است نیاز به سرمایه­گذاری بیشتر، مردم تحصیل­کرده با توانایی بالاتر و معیار آموزشی جدیدتر داشته باشد. نیروهای آمریکا و اسرائیل این گام درتغییر را ایجاد کرده اند.
36- شرکاء.
متحدان قالب وچارچوب نسبتا قدرتمندی از دفاع مشترک و بهترین فرصت از جهت گسترش جنگ­های آینده را دارند. آن دسته از شرکا که انگلیس تمایل دارد با آنها عملیات انجام دهد احتمالا رشد خواهند کرد. در فقدان توازن قدرت، شرکا ملزم به رعایت قاعده شراکت، در مناطقی هستند که به جهت منافعی که آن مناطق دارد اهمیتش رو به افزایش است و برای راهبرد انگلستان مورد علاقه خواهد بود: امنیت مشترک، تسهیم حمل ونقل محموله­ها، اعتماد سازی و ممانعت از درگیری، ترویج فرهنگ علمی، قانون مشترک و انتقاد به قدرت حمله موارد مورد علاقه راهبرد انگلستان است. به هر حال این نزدیکی به انگلستان ممکن است که توانایی کافی جهت هدایت یک عملیات مستقل دفاعی برون مرزی را ایجاد کند. نتیجه مشارکت در جنگ آینده نیاز مند یک تعهد پایدار به تفاهم و حداکثر کارایی خواهد بود. شرکا می­ جنگند، جنگی که مستلزم درجه­ای از تعهد است و در بعضی از مواقع ما درجستجوی یک شریک مانند رقبای خود هستیم. برای انجام کار مشترک، ما به توسعه عملی خطوط دفاعی مطمئن با افزایش تعداد شرکاء نیاز داریم(برای مثال شراکت اتحادیه آفریقا و شرکت­های امنیتی خصوصی)، که این مطلب در تمام مناطق و درکمتر­ین سطوح افزایش یافت.
ناتو    NATO  یک تعریف مهم از مناطق شرکای خود دارد مناطقی که هم­پیمانان با هزینه کمتری به آنجا
می­رسند، و مناطقی که ما باید آن را بیشتر تحت پوشش قرار دهیم. یکی از اولین دلایلی که ما در جستجوی
متحدی مخصوصا مانند آمریکا بودیم، ایجاد حداکثر امتیاز برای انگلستان، که با به ­دست آوردن آن به­کارگیری توان بیشتر(به لحاظ اتحاد با آمریکا) ممکن است. شاهد مطلب موجود به­دست­آوردن نفوذ استراتژیک به­شکل آرام ونامشخص می­­­باشد(به­لحاظ اتحاد باآمریکا)، ما به واقع گرایی نیازداریم مانندآنچه که می­توان به­دست­آورد.
 
 
37- پیشگیری.
پیشگیری بهتر وکم­هزینه­تر از درمان است. انگلستان بایددراین زمینه بیشتر هزینه کند. هرچند پیشگیری محدودیت­های عملی واجرایی خاص خود را دارد. اغلب سنجش این هزینه مشکل است و این سرمایه­گذاری اصلا تضمینی برای جلوگیری از درگیری نیست. البته زمانی که قدرت نرم توسط قدرت سخت و جنگ پشتیبانی گردد، بیشتر مورد قبول واقع می­شود. پیشگیری نیازمند زمان، قاطعیت وتصمیم سازی آگاهانه(انجام مداوم عملیات بهینه شده ومورد قبول عامه) و توانایی عمل وعکس­العمل سریع بعد از یک موقعیت پیش رفته و بحرانی است. هرچند تجربه نشان داده که با وجودهمه این تدابیر، جنگ می­تواند پیش بینی نشده باشد. پیش­گیری عملی قابل اعتماد است که نیاز به تعهد و سرمایه­گذاری سریع و طولانی دارد.
38- بازدارندگی، جلوگیری (سیاست تحدید نفوذ) و سیاست تهدیدو فشار.
بازدارندگی، زیربنای سیاست انگلستان در زمان جنگ بوده و خواهد بود، اگر این سیاست شکست بخورد، سیاست تحدید نفوذ و جلوگیری یا حتی سیاست تهدید و فشار مورد نیاز است. این راهبرد اتکا به وضوح و درک متقابل ازخطر را دارد. به هرجهت آنها، اکنون بر روی تهدیدات کشورها تمرکز می­کنند. احتمالا آنها در خیلی از موقعیت­ها نفوذ خود را حفظ می­کنند، تکثیر سلاح­های کشتار جمعی و انجام تهدیدات جدید، مانند عملیات شبکه رایانه­ایCNO ، از سوی بازیگران بدون تابعیت کشوری خاص و بازیگران مربوط به یک کشور، موجب انجام مبارزات در راستای نظریه اساسی و بنیادی سازماندهی نیرو برای بازدارندگی به روش کلاسیک و سنتی می­گردد. بدون بهتر شدن تفکرات دشمن در مورد چگونگی و چرایی جنگ و انصراف و بازدارندگی از رزم، اجرای عملیات بازدارندگی کلاسیک و سنتی مشکل خواهد بود. مقابله با تکثیر سلاح­های کشتار جمعی در آینده نیازمند به­کارگیری قدرت و مداخله است. نیت فعلی ما از گزینش هر قابلیتی تعیین و روشنگری در مورد اعتبار بازدارندگی آینده انگلستان است. باز دارندگی سنتی وکلاسیک، نظریه سیاست تحدید نفوذ و نظریه سیاست فشار و تهدید به­این شکل می­تواند آسیب­پذیر باشد. بنابر این راهبرد ما بسیار پیچیده خواهد شد، و برای استعمال قدرت توسط انگلستان بیش از بیش مشکل خواهیم داشت.
39- عملیاتهای آینده.
تصور ما بر این است که عملیاتها به شکل فزاینده­ای به هم وابسته هستند. بنابراین نیاز داریم که در پی اتحاد و الحاق با دیگر کشورها باشیم. احتمالا عملیات­های آینده ما را به مناطق و زمین­های بسیار پیچیده می­کشاند. ما باید توانایی­های خود را جهت انجام عملیات­ در محیط­های شهری و محیط­های ساحلی تطبیق دهیم، در مکان­هایی که مردم زندگی می­کنند، عملیات­ها بر زندگی مردم تاثیر خواهد داشت. ما باید ساختار و تمرینات خود را جهت برخورداری از تاثیر امنیتی پایدار تهیه ببینیم، عملیاتی همراه با متحدان که با استفاده از نیروهای بومی انجام گردد و، آنجا که نیاز باشد، و قادر باشیم انجام عملیاتی اثرگذاردرکشور را عملی کنیم .این مطلب  برای چیره شدن بر انبوه مشکلات، ایجاد و به­دست آوردن ظرفیت، یک معیار کلان خواهد بود. این نیازمند پیشرفت و انعطاف سطوح نیرو درمدت پیکار و درجه­ای بالا ازماجراجویی انگلستان است. ما باید فرهنگ سازمانی خود را شناخته و تحصیلات آن­ را توسعه دهیم، اگر ما توسعه را ضروری می­دانیم آموزش و قابلیت توسعه ساختارها نیاز به شناخت عمیق موقعیت دارد. عملیات­های آینده ما را به محیط اطلاعاتی پیچیده و رقابتی سوق می­دهد بنابر این ما باید ابزار جنگ و پیروزی در رزم را برای تاثیر گذاری برمنطقه، داخل کشور، جهان و همچنین در فضا و محیط سایبری توسعه دهیم.
عملیاتهای آینده نیازمند پشتیبانی، شراکت، واستفاده از دیگر ابزار قدرت ملی است، توسعه این هم­گرایی برتر، موجب موفقیت بسیار مهم خواهد شد.
40- دسترسی داشتن، دستیابی، تداوم ومعیار.
در مدت جستجو  برای این اسناد، توانایی نیروهای نظامی به تکمیل قوانین پشتیبانی امنیتی جاری در کشور، کم اهمیت جلوه داده شد، ابتدا انگلستان باید در پی استفاده از ابزار نظامی در این گستره باشد. به­هرشکل ما وابسته به افزایش کمیت و کیفیت معیارهای نظامی، استفاده وپشتیبانی از نیروهای نظامی هستیم و ممکن است در این راستا مشکلات افزایش یابد. ازسویی دیگر، در زمانی­که در پی به­دست آوردن سرعت هستیم، نباید موقعیت­های زیر را ایجاد کنیم: زمان طولانی برای عملیات، عملیات مداوم که در تمام مناطق ومحیط­ها که موجب یک درگیری عمیق می­گردد، در این شرایط تصور طرحریزی به میزان کمترین مقدارهم ممکن نیست. هدف ما به­دست­ آوردن تاثیر راهبردی درمحیطی­ است که همیشه نمی­توانیم در آن محیط به پشتیبانی وحفظ نیروها به میزان کافی رقابت کنیم.
41- درک موقعیت.
ازویژگی جنگ­های آینده نیازمندی تغییر در خط مشی فرماندهی وتغییردرگره­های سیستم فرماندهی و کنترل است که موجب شناخت بهترکارکنان مخصوصا درجایی که هدف کوچک ویا مبهم باشد می­گردد. برتری غرب بر اساس توانایی­ یافتن، حفظ ونگهداری آن توانایی وضربه زدن به نیروهای دشمن است. بازیگران در پی آن خواهد بود که با انجام عملیات پرازدحام ومکرر وشلوغ و به بی­نظمی کشاندن محیط­های عملیاتی برتری غربیها را ازبین ببرند، وما نیازبه استفاده از محیط­ عملیاتی جدید مانند فضا، فضای سایبری و سلاح­های بدون کشتارخواهیم داشت. درک موقعیت اغلب محتاج شناخت عمیق از فرهنگ و توانایی­های نظامی دشمنان و سیستم تصمیم سازی آنان دارد. مردم نه فقط نیاز به درک قاعده مبارزه دشمن دارند، بلکه چگونگی و چرایی انجام ریزه­کاری­ها را هم باید بدانند.
42- تطبیق واتحاد.
ما برای تطبیق خود با شرایط باید سازماندهی بهتری را پیش بینی کنیم. استفاده ازظرفیت­های ارتش جدید نیازمند سرمایه­گذاری بر منابع است. اتحاد وهمبستگی، یکی از مبانی روش جنگیدن ماست، که به الگویی برای تغییر ودگرگونی نیاز دارد. به هرحال موفقیت درجنگ­های آینده مستلزم اتحاد وهمبستگی گسترده است.این اتحاد قوی موجب گسترش و توسعه حکومت­های متحد ما، و شرکاخواهد شد. موضوع انطباق برای ملل سنتی مفاهیم مهمی را در پی خواهد داشت ، برای مثال، مفاهیم عملیات داخلی، مفهوم فرماندهی وکنترل، ومفهوم تعلیم وتربیت و تحصیلات از آن جمله­اند. پس ازاینکه انگلستان در سال1990 چگونگی اتحاد بین کشورهای دارای منافع مشترک را رهبری کرد این موضوع، نیازمند تغییر فرهنگ گردید. اغلب سازمان­های راهبردی نیازمند سرعت­عمل در زمان تصمیم­سازی و درموقع فشار، وتوانایی تحلیل مسائل که مستلزم خلق و آفرینش ساختارهای یکنواخت حکومتی است می باشند. وساختار طراحی ما باید بهتراز حریف سرعت تغییرجزئیات را درجنگ­های آینده برآورد نمایند.
43- اصول وچابکی در عملیات.
فقط یک روش دفاعی دربرابرآینده نامعلوم وجود دارد وآن چابکی است. چابکی باید درتمام سطوح سازمانی وانفرادی نهادینه شود. چابکی نیاز به سرمایه­گذاری در تعلیم وتربیت وآموزش دارد و اغلب نیازمند تغییردر تفکر حکومت است. دو اصل مورد قبول ومهم در چابکی سازمانی عدم تمرکزمنابع و تصمیم سازی وعدم وابستگی به توزیع منابع در شرایط غیر مترقبه است. ما ناچار خواهیم بود یک برنامه سرمایه­گذاری پرهزینه طولانی و مطمئن را جهت مقابله با بعضی ازتهدیدات در نظر بگیریم. به هر­حال، شناخت بهترازآخرین اتفاقات مشهود وچگونگی برنامه­ریزی­ها می­تواند یک ظرفیت اساسی را جهت مقابله بهتر در مقابل درگیری تهدیدات جدید ایجاد نماید. علاوه براین نتایج ویژه جنگ­های آینده شرارت، عدم­محدودیت آن ومشکلات لاینحل است. کوشش به حل این مسائل برای ما یک اصل است، اغلب مرزبندی وحل کردن مشکلات قابل حل، شکست را محدود می­کند. درمشکلات خطرناک رابطه ونسبت میان علت ونتیجه مشخص نیست وتوانایی کنترل ونظارت برنتیجه یک اصل است. هنر رهبری در یک مدیرماهر، تر­غیب یک جامعه بزرگ به حل مشکلات پیچیده ومورد توجه با استفاده ازمدیریت علمی است، که آن جامعه بتواند به مشکلات خطرناک پاسخ­های فراگیردهد.
44- مردم بازیابی واعاده حدت و شدت انگلستان
فناوری و تجهیزات یک برتری، که فاقد تضمین طولانی است به ما می­دهد، انگلیس باید مردم را به شور واشتیاق آورد. سرمایه­گذاری بر مردم با اهمیت است، توانایی تر­غیب مردم نیازمند تغییردر توسعه توانایی­های ماست اگر دراین مورد موفق شدیم آن موفقیت گستره­ای در حیطه عملیات­های ما بوده. نیروهای مسلح انگلستان نیازمند اشخاص باکفایت وبا مهارت­های خوب هستند،افرادی مشتاق وتوانا که بتوان در یک گستره ازشرایط از آنان استفاده کرد. بنا براین ما باید ارزش زیادی بر فرآیند استخدام، حفظ وآمادگی افراد قایل شویم. نکته­سنجی و دقت تفکر پیش نیاز ضروری جهت چابکی است. ایجاد تعلیم وتربیت دیدگاه ضروری برای عکس ­العمل در مقابل اتفاقات غیرمنتظره آینده است، اما ظرفیت ما جهت ایجاد تعلیم وتربیت نیازمند منابع می­باشد. مانند هر دو مبحث، آموزش انفرادی واجتماعی که چندین بار تکرارشده و درمحیط­های عملیاتی پیچیده وبغرنج نقش پراهمیتی ر­ا دارد. بدون برخورداری از روش تجربه وآموزش خوب، که شامل فهم مطالب و واقعیت گرایی است عکس­العمل به اتفاقات به شکل آرام وکم­اثر، اجتناب ناپذیرخواهد بود. اگربخواهیم مردم خود را رشد داده وحفظ کنیم، ایجاد ظرفیت وزمان برای تعلیم و تربیت و آموزش امری حیاتی است.     
شناسنامه


کدخبر: ۵۱۱۷
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸     ساعت: ۰ : ۳۰
امتیاز به این خبر:
  • 3
سرویس: اختصاصی       زیرسرویس: نقد و بررسی
انتشار:
ارسال نظر


نام :*
ایمیل:
نظر :*
ارسال
نظرات


کاظمي نژاد

خيلي عالي بود مرسي و ممنون

۲
۰
کاظمي نژاد

سلام خيلي عالي بود منتظر مفالات جديدتري از استاد هنرجويي هستيم .باتشکر

۲
۰
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه خبری متعلق به سرزمین ارتباطات میباشد.
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير
  • ٩ ذو القعده ١٤٣٩
  • Jul 22 2018