صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
صفحات اختصاصی
گروه های خبری
شعر و ادب
بین الملل
تلنگر / وبلاگ رسمی دکتر سوسن صفاوردی
محله خبر
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
مترجم سیامک هنرجویی

قوانین مسابقات چتربازی سیزم - بخش سوم

قوانین مسابقات چتربازی سیزم(هیأت بین المللی ورزش ارتش های جهان)

 قوانین مسابقات چتربازی سیزم(هیأت بین المللی ورزش ارتش های جهان)
B محاسبه زمان
زمان دور کامل مسابقه 16 ثانیه است. هر زمان امتیازی به­دست آمد آن امتیاز با 16 ثانیه حساب می­شود.
3-3-6             مشاهده و زیرنظر داشتن دوره مسابقه
Aسیستم تصویری
بررسی فیلم­های سیستم تصویری که با قرارگرفتن دوربین­­ها در راستای دالان هوایی وسیله پروازی تعبیه شده موجب داوری پرش­ها می­شود.
B فرمان خروج برای پرش
فرمان خروج برای پرش باید به­نحوی صادر شود که زاویه دید دوربین­ها برای اولین پرش بین60 تا 80 درجه باشد.
 
C پرش زاویه­دار و اریب
به­منظور بررسی پرش زاویه­دار و اریب در سطح افقی وعمودی چتربازان، یک داور در جلو صفحه نمایشگر سامانه تصویری نزدیک دوربین ضبط تصاویر قرار می­گیرد. او هر چیزی را که می­بیند به­صورت کتبی ثبت وضبط می­کند. اگر محور فرود چترباز درمدت اجرای پرش زاویه­دار و اریب مطابق برنامه ­نسبت دوربین­ها 10 درجه یا بیشتر تغییر کند او می­تواند تقاضای پرش مجدد کند.
D مشاهده و بررسی پرش سریع، پشت سر هم و فرمان خروج برای پرش
یک داور جهت کنترل سرعت هواپیما و نحوه صدور فرمان خروج برای پرش و اطمینان از اینکه زاویه پرش در تمام مدت مسابقه تقریبا برابر باشد نزدیک دوربین­هایتصویربرداری قرار می­گیرد. او اغلب زمان بین پرواز وفرود را کنترل کرده و تمام مطالبی را که مشاهده می­کند به­صورت کتبی ثبت وضبط می­کند.
Eحرکت اریب عمدی
اگر یک چترباز از نقطه خروج برای پرش خارج شده و قبل از اولین چرخش با یک حرکت افقی مناسب به بدن خود ، و زاویه پرش 60 تا80درجه، حرکت اریب او بیش از 10 درجه باشد او پرش مجدد دریافت نخواهد کرد. این تصمیم بعد از یک اخطار توسط داور مسابقات گرفته خواهد شد.
4-3-6             روش اعطای امتیازات در
A پایین هدف فرود آمدن و فرود (arrow)
پایین هدف زدن و به­هدف نرسیدن و امتیازات فرود در آغاز دور اول و دور سوم مسابقه به­شرح زیر محاسبه می­شود.
1
-
5
درجه
1/0 ثانیه
6
-
10
درجه
2/0 ثانیه
11
-
15
درجه
3/0 ثانیه
16
-
20
درجه
4/0 ثانیه
     21
-
25
درجه
5/0 ثانیه
وبه­همین شکل
        71
-
75
درجه
5/1 ثانیه
        76
-
80
درجه
6/1 ثانیه
81
-
85
درجه
7/1 ثانیه
86 
-
90
درجه
8/1 ثانیه
بیش از 90 درجه 0/16 ثانیه
B روش اعطای امتیاز در بالای هدف فرود آمدن
1
-
180
درجه
بدون امتیاز
بیش از 180 درجه 0/16 ثانیه
Cروش اعطای امتیاز در آخرین چرخش به­سمت عقب، دور از مسیرحرکت هواپیما ( انفرادی) یا،
D روش اعطای امتیاز در انحراف به­سمت عقب: انجام چرخش­ها یا چرخش به­سمت عقب با کج کردن بدن و یا کج شدن وسیله پروازی با چرخیدن و غلت زدن،
E - روش اعطای امتیاز در چرخش به­سمت عقب،
انجام دادن چرخش به­سمت عقب قبل از رسیدن به سطح افق (سطح افقی منفی) یا، ادامه این حرکت بعد از رسیدن به سطح افقی (سطح افقی مثبت) به شرح زیر است:
30-1
درجه
بدون امتیاز
60 -
درجه
4/0 ثانیه
90 -
درجه
5/1 ثانیه
90<
درجه
0/ 16ثانیه
F - 0/ 16ثانیه ( Z )
حذف طرح و شکل­دهی به پرش،
انجام طرح وشکل­دهی به پرش،
دورهای نامناسب مسابقه = 0/ 16ثانیه
G محاسبه زمان
زمانی که چتربازان برایشکل­دهی به پرش می­ایستند، چه حالت آنان صحیح و یا نادرست باشد، داوران زمان­سنج خود را روشن می­کنند. این طرح وشکل­دهی شروع نمی­شود مگر آنکه جهت نیم­تنه بدن چتربازتغییرکند. علی­رغم تغییر جهت چترباز زمانی که دومین چرخش چترباز انجام شد و یا او از سطح افق عبور کرد داور زمان­سنج خود را خاموش می­کند.
زمان­سنجی در دورهای مسابقه با توجه به سرعت معمولی و متعارف می­باشد.
 
 
 
 
Hکنترل پرش ( توسط داوران )
داوران دو مرتبه پرش را کنترل می­کنند، یک بار با سرعت معمولی و بار دیگر با سرعت آهسته­ای که مورد قبول رئیس داوران باشد. در مسابقه یک داور نمی­تواند زمان را بیش ازدو بار پرش یا زمان یک پرش مجدد با سرعت متعارف نگه دارد، سرعت متعارف فقط بنا به تشخیص آن داور می­باشد. سپس امتیازات مقایسه می­شود.
بعد از انجام این عمل اگر زمان به­وسیله رایانه ضبط نشده بود، داوران زمان آن دور مسابقه را در حدود 100/1 ثانیه نگه می­دارند، امتیازات آنها بررسی شده و جمع می­شود.
I داوری مجدد
اگر حداقل یکی از داوران و داور مسابقات موافق این باشند که نحوه ویا روش امتیازدهی نقصی داشته، ممکن است توسط داور مسابقات درخواست داوری مجدد شود. داوری مجدد چرخه یک داوری کامل را خواهد داشت. درخواست داوری مجدد نمی­تواند بعد از انتشار نتایج انجام گیرد.
5-3-5              مقایسه وتطبیق برگه امتیازات
A - مقایسه وتطبیق برگه امتیازات
اگر ارزیابی و سنجش به­صورت هوشمند وکامپیوتری نباشد، اغلب بعد از داوری­ها امتیازات پرش­ها ارزیابی ومحاسبه می­شود. نتایج باید حداقل توسط یکی از داوران کنترل شود.
B تخصیص امتیازات
امتیازات بنابر شکل ونحوه پرش، توسط هر داوربه چترباز تخصیص می­یابد.
C امتیاز یکسری مسابقات
امتیاز یکسری مسابقات، متوسط جمع امتیازات سه دور مسابقه که نزدیک­تر به یک­صدم ثانیه است می­باشد، آنهایی که بالاتر وپایین­تر از پنج امتیاز داشته باشند در جمع این امتیاز محاسبه نمی­شوند.
نام وملیت چترباز در زمان مقایسه و احتساب امتیازات روی صفحه نمایش­گر یا تابلوی مخصوص امتیازات داوری نوشته خواهد شد. داوران پرش­ها را ارزیابی کرده در صورتی که قبل از اجرای پرش و تا آخر آن از نام وملیت چترباز مطلع نیستند.
6-3-6             تعیین برنده
A مقام و رتبه ارجح­تر
چتربازانی که در مسابقات ارتش­های جهان که سالانه برگزار می­شود شرکت داشته­اند حتی با کمترین جمع امتیازات.
B تساوی در امتیازات
در صورت تساوی در امتیازات رتبه اول، دوم یا سوم، چتربازانباید یک پرش اضافی را مطابقبرنامه که در قاعدهE  2-1-6 شرح داده شده انجام دهند اگر به­دلیل کمبود زمان و یا بد بودنشرایط جوی پرش انجام نشد، از قوانینی که به­این منظور وجود دارد استفاده می­کنیم.اگرشرایط بیشتری در تساوی حاکم بود، چتربازی که کمترین امتیاز را در یکی از پرش­هاکسب کرده برنده است. اگر این شرایط نیز جوابگو نبود، چتربازی که دومین امتیاز کمتر راداشت برنده است و این مطلب به­همین شکل ادامه خواهد داشت. در شرایط تساوی بیشتر،چتربازان رتبه تساوی خود را حفظ خواهند کرد.
C در زمانی که یک راند و دور مسابقه به علت محدودیت زمان ویا شرایط بد آب­وهوایی تا انتها به­پایان نرسید و چتربازان موفق به انجام پرش نشدند مقام آنها ( اول، دوم، سوم ) هیچتاثیری در رتبه­بندی آنها نخواهد داشت و بررسی مسابقه جهت اعطای مدال رتبه­بندی معتبرخواهد بود.
1-   شکل­سازی شیرجه در فضا
1-7          قوانین عمومی
1-1- 7 تعاریف
A شکل­دهی: شامل روش اتصال چتربازان با هم در فضاست.
B تیم: که شامل چهارچترباز مرد و یا زن است­، ممکن است در هر زمان مربی تیم جایگزین یکی از اعضای تیم شود که پنج چتربازمسابقه را انجام دهند.
C روش قرارگرفتن چتربازان در فضا: شامل نگهداشتن وگرفتن دیگر چتربازان با دست، بازو و یا پا که در شکل 3- 2- 11نشان داده شده، نگهداشتن وگرفتن دیگر چتربازان با دست، بازو و یا پا نیاز به یک اتصال و ارتباطپابرجا ودارد.
D شیرجه اشتراکی ویا همگانی: شامل شکل­دهی تصادفی که در قاعده 1-2 -11 و قالب­هایی که در قاعده 2- 2- 11 شرح داده شده است.
Eحرکت واسطه ویا میانه: یک حرکت میانه نیازمند تسلسل حرکاتی است که انجام آنها موجب شکل­گیری قالب­های ذکر شده در شیرجه اشتراکی می­گردد.
F زیرگروه: یک چترباز یا چتربازان هم­گروه نیاز به تکمیل طرح شکل­دهی در مدت انجام حرکت واسطه جهت شکل­گیری قالب­های ذکر شده دارد. زیرگروه­ها باید کاملا وجود داشته­باشند چون زیرگروه با شرح اتصال و پیوند چتربازان، وشرح خطا در شکل­دهی قالب قبلی در جهت تصحیح شکل­دهی قالب بعدی تلاش می­کند. گرفتن و نگه­داشتن با دست ویا گرفتن و نگه­داشتن به­وسیله تجهیزات توسط چتربازان مطابق راهنمایی­های یک زیرگروه دارای امتیاز است.
از آنجایی که زیرگروه­ها باید راهنما باشند، آن­ها با ارتباط با هم و با استفاده از فلش و پیکان­ها،برای دستیابی به امتیاز طراحی شکل آینده تلاش می­کنند. در آنجا درجه­های چرخش را نشان می­دهند(180درجه،270 درجه،360 درجه،540 درجه)، این نشان­دادن تقریبی درجات چرخش، نیازمند تکمیل حرکات واسطه­ی در نظر گرفته شده می­باشد. نمایش این درجات تقریبا از نقطه مرکزی محیطی که زیرگروه­نسبت به سایر زیرگروه­ها دارد، اجرا می­شود. نقطه مرکزی زیرگروه­ها از یکی از دو مطلب زیر پیروی می­کند:
تعیین نقطه مرکزی هندسی محدوده یک زیرگروه با مشخص نمودن محل نگه­داشتن و گرفتن چتربازان در فضا مشخص می­شود.
تعیین نقطه مرکزی هندسی محدوده یک زیرگروه با توجه به مرکز چرخش چتربازان تعیین می­شود.
در زمانی که حرکات واسطه­ی پشت سرهم چتربازان، انجام گیرد زیرگروه­ها به چتربازان اجازه­ی نگه­داشتن وگرفتن یکدیگر را می­دهند، اما در هر زیرگروه، چتربازان باید بعد از فرود بی­کم­وکاست باقی بمانند چون زیرگروه با طراحی اتصال چتربازان باهم آنها را راهنمایی می­کند. کمک دیگر چتربازان برای با دست نگه­داشتن چتربازو یا استفاده از تجهیزات آنها در یک زیرگروه و برای دریافت امتیاز مجاز نمی­باشد. برقراری اتصال و نگهداشتن توسط خود چترباز و دیگر قسمت­های بدن و تجهیزاتش، در زیرگروه و جهت دریافت امتیاز طراحی مجاز است.
G تسلسل و توالی
یک سری از ساختاربندی­های (شکل­ها) و قالب­بندی­های غیر­یکدست که برای انجام پرش طراحی می­شود.
H زمان موثر
یک دوره زمانی­که در آن مدت، تیم­ها در پرش امتیاز کسب می­کنند.
زمان موثر در موقعیت­های زیر شروع می­شود:
در آن لحظه که اولین تفرقه بعد از اتصال و گرفتن چتربازان و بعد از تشکیل اولین شکل ستاره مشاهده می­گردد، یازمانی که پنج عضو بعدی تیم، به­استثنای فیلم­بردار، از وسیله پروازی منفک شوند، و با خروج نفر اول این زمان توسط داوران تعیین می­شود.
اگر اولین تفرقه و پرش چتربازان ضبط نشد، زمان موثر از زمان خروج چتربازان از وسیله پروازی شروع می­گردد.
زمان موثر بعد از پرش­های دوم که­در قاعده 1-2-7 بیان شده پایان می­پذیرد.
Iتفرقه جمعی
وقتی همه اعضای تیم دریک نقطه و در یک زمان نشان دادند که هیچ اتصال و ارتباطی با هم نداشته و بازوهای آنها با بدن دیگری اتصال ندارند تفرقه جمعی انجام شده. این تسلسل حرکات درتفرقه جمعی، نیازمندساختارسازی وشکل­دهیاتفاقی، جهت ایجاد یک قالب کامل است.
J امتیازدهی برای ساختارسازی
چنین عملی در شیرجه همگانی، شامل یک امتیازدهی برای شکل­سازی استکه کاملا صحیح و واضح ارائه گردد و در مورد یکی از دومطلب شکل­سازی اتفاقی یا شکل­سازی در یک قالب انجام می­گیرد. به­غیر از شکل­سازی بعد از خروج اولیه، ارائه واضح حرکات کاملا صحیح تفرقه همگانی ویا حرکات واسطه و میانی باید دارای اهمیت بیشتری باشد، تا امتیاز مناسب به آن اختصاص یابد. امتیازدهی برای شکل­سازی نیازی به قرینه بودن حرکات ندارد، اما آنها ( چتربازان ) باید حرکات را در کنترل خود داشته باشند.الگوبرداری درست از تصاویر ساختارسازی اتفاقی و قالب مجاز است.
K تخلف شامل یکی از موارد زیر است:
یک شکل­دهی ناقص و یا اشتباه که در زمان موثر درحالت تفرقه همگانی یا یک حرکات واسطه انجام گردد چه حرکات واسطه صحیح و یا اشتباه باشد.
یک شکل­سازی کامل و صحیح ارجح­تر از یک حرکت واسطه اشتباه یا تفرقه همگانی اشتباه است.
ارائه یک شکل­سازی، حرکات واسطه یا تفرقه همگانی نامشخص.
L حذف شامل یکی از موارد زیر است:
یک ساختارسازی، شکل­دهی و یا انجام حرکات واسطه با طراحی نامشخص و متوالی.
 ایجاد شکل­سازی صحیح یا حرکات واسطه­ای که به­نظر می­رسد دارای هدف مشخصی نیست وشکل­دهی یا انجام حرکات واسطه دیگر ارائه شده موجب گرفتن یک امتیاز به تیم می­گردد.
2-1-6             برنامه
A تعداد پرش­ها
در مجموع مسابقات، با راند نهایی ( 8 ) هشت دورو راند مسابقه طراحی و شکل­سازی شیرجه انجام می­گیرد.چتربازان الزاما باید حداقل در دو (2) راند مسابقه شرکت نمایند.
B دستیابی و ورود به سومین وپنجمین دور و راند مسابقه
اگر بعد از دومین پرش، تیمی مجموع امتیازاتش کمتر از هشت امتیاز باشد (برای تیم بانوان کمتر از شش امتیاز) آن تیم واجد شرایط برای راهیابی به دور و راند سوم نمی­باشد. اگر بعد از راند ودور چهارم مسابقه تیمی مجموع امتیازاتش کمتر از بیست و پنج امتیاز باشد (برای تیم بانوان کمتر از بیست امتیاز) آن تیم واجد شرایط برای راهیابی به راند و دور پنجم نخواهد بود حداقل نمره برای ورود به راند سوم و پنجم با امتیاز نیمه­نهایی یکسان و برابر( حداقل 8/12 ).
C راهیابی به دور نیمه­نهایی
بعد از تکمیل شدن شش راند، 50% از بهترین چتربازان که درتیم مردان کمتر 12 نفر و در تیم زنان کمتر از 8 نفرهستند مسابقات نیمه­نهایی را اجرا می­کنند.
D راهیابی به مسابقات نهایی
 50% از بهترین چتربازان که در کمتر ازشش تیم از تیم­ها باقیمانده­اند به مسابقات نهایی راه می­یابند.
E طراحی حرکات متوالی
رئیس داوران بر طراحی حرکات متوالی نظارت می­نماید. تصاویر تمام شکل­دهی­ها و قالب­ها، در قاعده 1-2-11 و 2-2-11 نشان داده شده، که در دو مکان مختلف و جداگانه مشخص است. محل سومین قالب مشخص شده جهت هر راند ودور مسابقه استفاده خواهد شد.این مکان دارای سه محل به شماره­های 2،1و3 می­باشد. هر راند و دور مسابقه طراحی حرکات، دارای پنج امتیاز خواهد بود. اولین شکل آن شکل ستاره است، قالب بعدی و دو شکل­سازی­های اتفاقی،بعد از تعیین محل قالب در آن راند و دور مسابقه نزدیک محل سوم تعیین خواهد شد. شکل زیر سه حالتی را که ممکن است بلوک داشته باشد. طرح حرکات متوالی باید بعد از پرش تمرینی انجام شود.
رذقخ
 
 
 
 
قبل از آنکه طراحی شیرجه FSشروع شودتیم­ها در کمتر از دو ساعت از نتایج طراحی حرکات اطلاع پیدا خواهند کرد.
F بعد از انجام طراحی حرکاتچتربازان مجاز به استفاده از تونل باد
(شبیه ساز شیرجه در فضا ) نیستند.
G تفرقه بعد از خروج
بعد از خروج از هواپیما و قبل از آغاز طراحی حرکت ستاره نیازی به تفرقه چتربازان نیست.
H پدیداری و قابلیت دید درشکل­سازی
 مسئولیت تیم ارائه حرکات واضح در شروع زمان موثر، ارائه شکل­دهی با امتیاز صحیح، انجام حرکات واسطه و تفرقه جمعی در دید فیلم بردار و داور می­باشد.
 
 
2-3انجام پرش­ها
1-2-7 ارتفاع و زمان موثر
پرش­ها از ارتفاع 3200 متری بالای سطح زمین (در زمان موثر35 ثانیه) انجام می­شود. ممکن است به دلیل شرایط آب وهوایی و با موافقت داور مسابقات CJ و رئیس جلسه خروج چتربازان از ارتفاع کمتر انجام گرفته و دور جدید مسابقه از ارتفاع2700 متری ادامه می­یابد (زمان موثر25ثانیه) ویا اگر لازم شد پرش از ارتفاع 2200 متری و زمان موثر20ثانیه.
2-2-7 ضبط در سامانه تصویری
A- مسابقه با استفاده از تجهیزات فیلم­برداری هوا به هوا به مفهوم فیلم­برداری از یک هواپیما به هواپیمایی دیگر امتیاز­دهی می­شود. هرتیم یک فیلم­بردار چترباز را استخدام کرده تا اومدرک تصویری مورد نیاز برای داوری درهر راند و دور مسابقه را تهیه کند.
B منظور قاعده" تجهیزات ضبط تصویری پرش" تمام سیستم­هایی است که برای ضبط تصویرپرش تیم­ها استفاده می­شود و شامل دوربین­ها، رسانه­های تصویری، نوارهای مغناطیسی ضبط تصویری و باتری­ها می­باشد. تجهیزات ضبط تصویری پرش، باید توانایی پخش تصاویردر سیستم پال را داشته باشند.
C غالبا بعد ازاتمام هر پرش، فیلم­بردار چتربازباید نواری را که روی آن پرش­ها را ضبط کرده به مرکز تعیین شده فیلم ونوارمسابقه ارائه نماید. یک نوارضبط شده جهتمرکز تعیین شده­ی فیلم ونوارمسابقه و داوری کافی است. دومین نوار ضبط شده جهت استفاده درایستگاهNV می­باشد.
Dناظربرنوارضبط شده تصویری، توسط رئیس داوران منصوب می­شود. او ناظر برضبط نوار­های تصویری بوده وممکن است تجهیزات ضبط تصویری تیم پرش کننده را جهت اطمینان ازدارا بودن موارد موردلزوم بازدید کند. بازدید می­تواند درهرزمانی ازمسابقه انجام شود، به­شرطی کهمانع انجام کار تیم نشود و زمان آن توسط داورمسابقات EJتعیین می­گردد. اگرتجهیزات ضبط تصویری هر پرش مناسب انجام کار نباشد نیاز است که ناظر ضبط تصاویر غیرقابل استفاده بودن آن را برای مسابقه تائید کند.
E اگر ناظر ضبط تصاویر و داور مسابقاتEJتشخیص دهند که در یک تیم تجهیزات ضبط تصاویرمزاحم انجام پرش است، تیم به علت مزاحمت ایجاد شده هیچ ­امتیازی را در طول مسابقات کسب نخواهد کرد.
3-2-7 تعداد پرش تیم­ها در هر وسیله پروازی
به­علت شرایط خاص آب­و­هوایی ومنطقه پرش رئیس­داوران و رئیس­جلسه می­توانند تصمیم بگیرند که بیشتر از یک تیم از یک وسیله پروازی پرش را انجام دهند.
 
4-2-7 فرمان خروج
فرامین خروج از وسیله پروازی، توسط خلبان، کارکنان وسیله پروازی یا داور ابلاغ خواهد شد که این دستورات شامل: دستورآمادگی برای خروج فرمان خروج است.
5-2-7 محدودیت­ها
هیچ­گونه محدودیتی جهت پرش وجود ندارد مگر به دلایل ایمنی که توسط رئیس خلبان­ها ابلاغ شود.
3-5          امتیاز­دهی-­­ داوری
1-3-7 تعداد داوران
تعداد پنج نفر داور کار تیم­ها را ارزیابی خواهند کرد. داور مسابقات داوری را جهت کنترل دالان پروازی، نقطه خروج وشرایط باد تعیین خواهد کرد.
2-3-6             داوری
A استفاده از زمان­سنج برای اندازه­گیری زمان موثر
داوران به جهت کنترل زمان موثر، زمانی که اولین عضو تیم، وسیله پروازی را به­منظورانجام پرش ترک می­کند زمان سنج­های خود را روشن می­کنند. اگرداورنتواند شروع زمان موثر را تعیین کند، از فیلم­بردارزمان جداشدن وتفرقه از وسیله پروازی را اخذ می­نماید.
B- مشاهده پرش
داوران هر پرش را دوباربا سرعت معمولی نگاه می­کنند: ممکن است بنا به درخواست دو داور یا تعداد بیشتری از داوران، دیدن پرش با سرعت معمولی بیشتر از دو بار انجام شود. بنا به درخواست دو داور یا تعداد بیشتری از داوران ممکن است قسمت­هایی از پرش با سرعت آهسته نمایش داده شود. اگر درزمان موثر، اصابت چترباز به هدف مورد شک قرار گرفت،ممکن است به جهت داوری داورمسابقه تصویررا ثابت نگهدارد.
C نشانه­گذاری مشاهدات
در مدت بازبینی ضبط تصاویرپرش، داوران مشاهدات خود را دربرگه­های امتیازبندی علامت­گذاری می­کنند که شامل تخلفات، کوتاهی در طراحی شکل پرش و/ یا پیش­نیازهای حرکات واسطه می­باشد. داوران برای این کاراز علائم زیر استفاده می­کنند:
 
موقعیت
نشانه­ها
امتیاز صحیح طراحی شکل پرش
/
تخلف
O
خطا و حذف
X
موقعیت NV
NV
به­پایان رسیدن زمان موثر
//
NV در زمانی­که عمل طراحی پرش، انجام حرکات واسطه و یا انجام حرکت تفرقه جمعی در صفحه دستگاه نمایشگرمشاهده نشود یا شرایط آب­و هوایی مناسب نبوده و یا عوامل وابسته به تجهیزات فیلم­برداری مناسب و درکنترل نیست انجام می­شود.
3-3-7 امتیازدهی
A امتیازات:
تیم برای طراحی هرپرش در زمان موثر اختصاص یافتهبه­هرراند مسابقه یک امتیاز دریافت خواهد کرد. تیم­ها ممکن است دائما با تکراراین حرکت متوالی امتیازگیری را ادامه دهند. 
B بیشتر داوران باید برای آرا زیر موافق داشته باشند:
·        اعتبار بخشیدن به امتیاز طراحی
·        حذف
·        تعیین موقعیتNV
C برای حذف، باید سه امتیازکسر شود. اگرهردوحرکات واسطه وعمل طراحی در یک بلوک وقالباز قلم افتاده وفراموش شود ، این موجب حذف می­شود. حداقل امتیاز برای هرراند ودورمسابقه امتیازات صفر هست.
D اگربرای رسیدن به یک قالب درآغاز طراحی حرکات واسطه تخلفی انجام شود، آن فقط یک تخلف محسوب می­شود، و به­منظورارائه حرکات واسطه بعدی نیازبرای طرحی واضح است که دیگر تخلفی درحرکات واسطه صورت نگیرد.
 
 
E برآورد و محاسبه کاملا اشتباه
بعد ازآنکه مشاهده­ها کاملا انجام شد، اگر رئیس داوران CJ، داور مسابقات EJ یا هر داوری در تشک اعتقاد داشته باشد که محاسبه کاملا اشتباه صورت گرفته و خطایی توسط داورانانجام شده، آنها بازبینی جزئیات مسابقه را درخواست خواهند کرد واگرهمه آنها موافق باشند که محاسبه کاملا اشتباه بوده آنها اجازه می­دهند که ارزیابی چتربازان تغییر نماید. مفهوم یک محاسبه کاملا اشتباه و خطا در داوری آن است که برای همه داوران ارزیاب، اشتباه در داوری محرز باشد.
Fجمع­آوری برگه­ امتیازات
غالبا برگه­های امتیازهمه داوران باید بعد از امتیازبندی پرش توسط بخش امتیازات جمع­آوری شود. آخرین داورنتایج تطبیق برگه­ها را کنترل می­کند.
G دستیارسامانه هوشمند داوری
اگر رئیس داوران CJ و داور مسابقهEJ  سامانه را تایید و روش امتیازدهی را کاملا رعایت کننددر صورت امکان به­جای برگه­های امتیاز از سامانه امتیازدهی استفاده می­شود.
4 -7 پرش مجدد
1-4-7 کیفیت تصویر(ضبط تصویری)
تیم مسئولیت کیفیت تصویررا دارد و اگربه­هرعلتی داوری انجام نگرفته و قسمتی از عملیات پرش روی نوار ضبط نشده بود، پرش مجدد انجام نمی­گیرد.
تماس، ودیگر مفاهیم ارتباط، میان چتربازان در یک تیم و/ یا فیلم­بردار چترباز انگیزه­ای برای درخواست پرش مجدد جهت تیم نخواهد بود.
2-4-7 موقعیتNV
دریک موقعیتNV ، که تصاویرضبط شده برای داوری ناکافی است رئیس داورانCJ  با داورمسابقات EJ   شرایط و جزئیات گرداگرد آن رویداد را جهت انجام داوری بررسی خواهند کرد. دراین موقعیت اجازه پرش مجدد داده خواهد شد مگر اینکه مشخص شود توسط تیم یک سوءاستفاده عمدی از قوانین صورت گرفته، در زمانی­که مجوز پرش مجدد داده نشود امتیاز تیم­ها برای آن پرش صفر خواهد بود.
3-4-7 ناتوانی در داوری (به­علت مشکل درسامانه ضبط تصویری)
زمانی که قسمتی از کار تیم به­علت کم توجهی فیلم­بردار واضح نبوده و یا عملکرد تیم قابل داوری مناسب نباشد ممکن است رئیس داوران با تائید داور مسابقه مجوز پرش مجدد راصادر نماید. بنا به تشخیص رئیس داوران یک تیم درطول مسابقه فقط یک دفعه می­تواند نوعی از پرش مجدد را، که" پرش مجدد تکنیکی" نامیده می­شود اجرا نماید که در این مرحله تیم حق اعتراض ندارد.
4-4-7 شرایط آب و هوایی
در مدت مسابقه شرایط آب وهوایی نامساعد دلیلی برای اعتراض نمی­باشد. هرچند ممکن است به­علت شرایط آب وهوایی نامساعد و درصورت صلاح­دید رئیس داوران و داورمسابقه پرش مجدد انجام شود.
5-7 تعیین برنده
1-5-7 رتبه
رتبه­ی یک تیم از جمع امتیازات آن تیم در هر پرش به­دست می­آید. تیم با بالاترین امتیازدر مسابقه چتربازی سالانه ارتش­های جهان در رشته طراحی شیرجه شرکت می­کند.
2-5-7 تساوی درFS
در موقعیت تساوی رتبه اول، دوم ویا رتبه سوم تیم ذی­نفع مطابق قاعده E)2-1-7 )پرش­های اضافی انجام داده تا تساوی از بین برود. اگر به­دلیل شرایط نامساعد جوی ویا کمبود وقت پرش انجام نشد از قوانینی که شرح داده خواهد شد پیروی می­گردد. در موقعیت تساوی بیشترتیمی که بهترین امتیاز را در یک راند، ودیگرراندها و به­همین شکل کسب کند برنده می­باشد. درشرایط تساوی بالاترازاین مراحل تیم­ها درحالت تساوی باقی می­مانند.
3-5-7 درزمانی که یکراند ودور مسابقه به­علت شرایط نامساعد جوی و یا محدودیت زمان به­پایان نرسیده، ولی چتربازان پرشی انجام نداده­اند این مطلب تاثیری بررتبه­بندی آنها نخواهد گذاشت. دراین موقع یک راند مسابقه که معتبر بوده برای رتبه­بندی و اهداء مدال درنظر گرفته می­شود.
8 قواعد کلی
1-8 قواعد اختصاصی
Aقواعد اختصاصی
امتیازبندی قواعد اختصاصی بر اساس جنسیت انجام می­گیرد.
B-  احتساب امتیازبندی قواعد اختصاصی
احتساب امتیازبندی قواعد اختصاصی با جمع امتیازات رده­بندی نهایی در مسابقات اختصاصی زنان ومردان در رشته دقت و رشته روش پرشSTYLE  انجام می­گیرد. دررشته دقت، رده­بندی جدید با ازدورخارج شدن ورزشکارانی که نمره قسمتی ازامتیاز رشته روش پرشSTYLE  را دریافت نکرده­اند انجام می­شود.
C برنده نهایی
چتربازانی با کمترین امتیازبه مسابقات سالانه جهانی چتربازی ارتش­های جهان(با قواعد مختص به جنسیت)راه پیدا می­کنند.
Dشایستگی برای شرکت در امتیازبندی قواعد اختصاصی
به­منظور شرکت در امتیازبندی قواعد اختصاصی، باید چتربازان درهر دو رشته مسابقه شرکت نمایند.
E تساوی درامتیازبندی قواعد اختصاصی
در زمان تساوی در رتبه اول، دوم و یا سوم باید چتربازان ذی­نفع با امکان شرایط جوی و تکنیکی پرش­های اضافی طراحی شده مابین رشته دقت ورشته روش پرشSTYLE  را انجام دهند. اگر به­دلیل نامساعد بودن هوا ویا کمبود وقت این عمل انجام نشد، چتربازی که بالاترین امتیاز را دریک مسابقه مختص به جنسیت خود دریافت کرده باشد برنده خواهد بود، در صورت تساوی بیشتر دریک مسابقه مختص به جنسیت، نمره دریافتی بالاتر توسط چتربازشرکت کننده در مسابقات رشته دقت، تعیین کننده برنده مسابقه خواهد بود، درغیر این­صورت تساوی برقرار خواهد شد.
 2-8 امتیازبندی تیمی
1-2-8 احتساب امتیازبندی تیمی
احتساب امتیازبندی تیمی با جمع رده­بندی­های نهایی تیم­های ملی در سه مسابقه شامل اولین تساوی سه جایگاه رده­بندی انجام می­گیرد. رده­بندی­نهایی یک تیم ملی،با جمع امتیازات چهارنفر از بهترین چتربازانیک تیم ملیشرکت کننده در رشته روش پرشSTYLE  انجام می­شود. سپس این رده­بندی با رده­بندی تیم دررشته دقت و امتیاز طراحی شکل شیرجه جمع می­شود.
تیم با کمترین جمع رده­بندی در سه مسابقه(دقت تیمی، طراحی شیرجه و روش پرش STYLE) به مسابقات جهانی چتربازی تیمی ارتش­های جهان راه پیدا خواهد کرد.
مثلا:
روش STYLE
رده­بندی اولین چترباز                    مقام چهارم
رده­بندی دومین چترباز          مقام نهم
رده­بندی سومین چترباز                                مقام یازدهم
رده­بندی چهارمین چترباز                       مقام دوازدهم
(رده­بندی پنجمین چترباز                     مقام چهاردهم)
 جمع                               36 امتیاز، رتبه اول
 
امتیازات کلی تیم
روش پرش STYLE                1 امتیاز
رشته دقت تیمی                        4 امتیاز
طراحی شیرجه                        5 امتیاز
جمع                                     10 امتیاز، رده­بندی اول
2-2-8 تیم برنده
تیمی که کمترین جمع امتیازات را دررتبه­بندی سه مسابقه کسب نماید به مسابقات سالانه چتربازی ارتش­های جهان دررشته تیمی راه پیداخواهد کرد.
3-2-8 تیم­ها/چتربازان درهمه مسابقات شرکت نخواهند کرد
A  - به منظور رتبه­بندی تمام تیم­ها، چتربازان و تیم­ها در یک یا دو مسابقه شرکت نمی­کنند وحداکثررتبه­بندی را در این مسابقات دریافت خواهند کرد، مگر استثناء این قانون که درقاعدهB 3-2-8شرح داده شده.
B چتربازی که در مسابقه روش پرش STYLE شرکت نمی­کند مانند امتیاز اولین راند ودور مسابقه، امتیاز00/11 ثانیه را دریافت می­کند(در زنان امتیاز 00/12 ثانیه).
4-2-8 تساوی دررده­بندی تیمی
تساوی در رتبه اول، دوم ویا سوم، تیم­های ذینفع با در نظر گرفتن شرایط آب­وهوایی و تکنیکی پرش­های اضافی مابین رشته دقت وطراحی شیرجه را انجام می­دهند. اگر به دلیل شرایط نامساعد آب­وهوایی و مضیقه وقت انجام پرش­ها میسر نشد، تیمی که بهترین نتیجه را دریک مسابقه کسب کرده پیروز خواهد بود، در شرایط تساوی بالاتر، تیمی که در رشته دقت بهترین رده­بندی را داشته برنده خواهد بود در غیر این­صورت نتیجه تساوی معتبراست.
9-   داوری
1-9مقررات عمومی
1-1-9 فهرست سالانه اسامی داوران
هیأت بین­المللی چتربازی CPIسالانهفهرستی از داوران هیأت بین­المللی ورزش­های هوایی FAI را انتشار می­دهد که آنها در جریان آخرین قوانین جاری هستند.
هیأت چتربازی ارتش­های جهانCPC  مرتبافهرستی ازاسامی داورانیکه از قوانین جاری اطلاع داشته وصلاحیت داوری درمسابقات فدراسیون بین­المللی ارتش­های جهان CISM  دارند را چاپ می­کند. شما می­توانید یک رونوشت از اسامی داوران را ازمسئولین هیأت چتربازی ارتش­های جهانCPC درخواست نمایید.
2-1-9 گروه­های داوری هیأت بین المللی ارتش­های جهانCISM
گروه­های ارزشمند ومعتبر داوری در سه گروه مختلف در راستای هم دسته­بندی می­شوند.
·        دقت (A)
·        روش پرش یاSTYLE  (S)
·        طراحی شیرجه(F)
        گواهینامه محلی با این عبارت مشخص شده" فاقد کیفیت لازم برای داوری در مسابقات جهانی چتربازی ارتش­های جهانWMPC  و فدراسیون بین­المللی ورزش­های هواییFAI " ممکن است داور انتخابی در مسابقات ملی ورزش­های هواییNAC  و یا هیأت بین­المللی چتربازی IPC شرکت نماید.
شناسنامه


کدخبر: ۵۲۸۰
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱     ساعت: ۵ : ۴۰
امتیاز به این خبر:
  • 5
سرویس: اختصاصی       زیرسرویس: نقد و بررسی
انتشار:
ارسال نظر


نام :*
ایمیل:
نظر :*
ارسال
نظرات


قديايي

باتشکراز زحمات شما.در مورد دقت اين مسابقات توضيحي نبود

۰
۰
کاظمي نژاد

خيلي عالي بود مرسي و ممنون

۱
۰
حسين

تشکر بسيار عالي بود موفق باشيد

۱
۰
حامد

خسته نباشيد واقعا عالي بود...

۱
۰
کيوان حيدري

بسيار عالي بود تشکر

۱
۰
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه خبری متعلق به سرزمین ارتباطات میباشد.
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير
  • ٩ ذو القعده ١٤٣٩
  • Jul 22 2018